طوطی اتشی,طوطی کانورآکانورا,کانیر,

نگهداری طوطی کانیر خورشیدی,Sun Conure

نام های رایج این نژاد طوطی: Sun Conure ، Sun Parakeet ، کانــیر خورشیدی، پاراکی خورشیدینام علمی : Aratinga solstitialis نام عامیانه آن در ایران : طوطی خورشیدی نگهداری کانیر و اطلاعات مورد نیازطوطی خورشیدی وضعیت حفاظت در لیست سرخ IUCN : در معرض خطر انقراض ! (Endangered) این گونه به دلیل از دست رفتن زیستگاه های طبیعی مناسب (فعالیت های انسانی) و همچنین به دلیل به دام افتادن برای تجارت حیوانات خانگی ، در معرض خطر انقراض قرار دارد !!! در نتیجه به هموطنان توصیه می کنم به خصوص در کشور ما که وضعیت واردات این پرنده ها از نظر قوانین زیست محیطی به درستی کنترل نمی شود و به دلیل اینکه مشخص نیست که پرنده ی وارد شده از یک پرورش دهنده تهیه شده یا مستقیما از طبیعت صید شده !، لطفا از هر گونه خرید و فروش این پرنده خودداری نمایند تا این گونه ی زیبا را در طبیعت از [...]

ادامه مطلب ...