آتنولول atenolol

این فقط یک مطلب آموزشی است لطفا حتما این لینک را بخوانید : این داروها مختص حیوانات خانگی و پرندگان می باشد و قابل استفاده برای انسان و حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می کند نمی باشد .   آتنولول atenololآتنولول در درجه اول برای درمان بیماری های قلبی در سگ ها و گربه و در پایین آوردن فشار خون استفاده می شود . این یک عامل  blocking بتا 1 است. آتنولول نیاز قلب به خون و اکسیژن را کاهش می دهد و در صورتی که نیاز باشد نتیجه نهایی باعث کاهش میزان کار قلب باشد از آن استفاده می شود و همچنین کمک می کند که قلب به طور منظم تر ضربان داشته باشد. چگونه این دارو را استفاده کنیم : در صورتی که این دارو از سوی دامپزشک برای حیوان خانگی شما تجویز شده است . اگر دارو به صورت مایع است، اندازه گیری دوز مصرفی تجویزی دامپزشک با مراقبت مناسب سعی [...]

ادامه مطلب ...