آموزش

گواتر و اهمیت ید در تغذیه پرندگان زینتی

افزایش سلول های تیروئیدی را گواتر می نامند .در این حالت سلول های غده تیروئید به تعداد زیادی افزایش می یابدو غدد تیروئیدی در حقیقت بزرگ می گردند, این شرایط در همه گونه های پرندگان شامل پرندگان وحشی ,کبوتر ها،قناری ها،طوطی ها،و مرغ عشق ها به کرار دیده شده است .
“گواتر یک بیماری عمومی در مرغ عشق می باشد”
غدد تیروئید در شرایط نرمال چندین هورمون مختلف را در بدن تولید می کنند که شامل تیروکسین و ید است که برای تولیدات غده بسیار ضروری می باشند.یک مکانیسم فیدبک نیزبرای کنترل میزان تولید هورمون ها وجود دارد اگر مغز احساس کند هورمون های تیروئیدی کم هستند سیگنال هایی را به غدد تیروئید می فرستد تا هورمون بیشتری تولید کند و بلعکس آن. اگر میزان هورمون تیروئید بالا باشند مغز با فرستادن سیگنالهایی به غدد تیروئید تولید را کند می کنند اگر غده تیروئید توسط مغز برای تولید بیشتر هورمون ها تحریک شود در یک دوره زمانی بلند سلو ل های غدد تکثیر می یابند و غدد تیروئید بزرگ می شوند و همچنین در اثرفقدان ید هم این بزرگ شدگی اتفاق می افتد زیرا در فقدان ید تولید هورمون ها کاهش می یابد و نیاز به تکثیر برای سلول های بیشتر وجود دارد

از جمله عواملی که تحت آن گواتر حاصل می شود:
۱: معمولاً کمبود ید در جیره تغذیه اییی و یاخورا کهای با کمبود ید می توانند عامل اصلی گواتر در پرندگان باشند
۲:ارائه تغذیه هایی که شامل عناصر گواترزا(goitrogenic) هستند مانند(باقلا)soybean ,(بذرک) flax , rapseed , (شلغم)turnip , ودیگر خانواده های کلم ها مثل (کلم سر پیچ)kala , (کلم معمولی)cabbage ,(کلم بروکسل) broccoli در ایجاد گواتر نقش فزاینده ای دارند
۳:عفونت های سختی که التهاب غدد تیروئید را ایجاد می کنند
۴: توکسین ها مثل سموم ارگانوفسفره و biphenol cloinated
نشانه های گواتر در پرندگان زینتی چیست ؟
غدد تیروئید پرندگان در ناحیه حفره قفس سینه قرار دارد و وقتی بزرگ می شود در جایی قرار می گیرد که می تواند به قلب ، سیستم تغذیه ،ریه ها ، و کیسه های هوایی فشار وارد کند فشار روی قلب می تواند همچنین موجب شود مایعات در سیستم تنفسی و همچنین در سیستم تغذیه ای افزایش یابند
نشانه های از یک مورد غده تیروئیدبزرگ درگیر با بیماری چیست:
۱:تشنج و مرگ ناگهانی به موجب فشردگی فیزیکی قلب و عروق خونی بزرگ
۲: سخت شدن بلع(تنگی مری)
۳: تورم چینه دان (crop)
۴: استفراغ کردن(قی کردن یا بازگشت دانه ازمنقار)
۵:کاهش وزن
۶: کاهش میل جنسی به دنبال انسداد مری
۷: زجر تنفسی (با سختی نفس کشیدن)
۸: خس خس کردن
۹: ایجاد صدای جیغ در هنگام دم و بازدمو تغییر آواز خواندن و صدا

نشانه های کلینیکی در کبوتر هادر زمان کاهش میزان هورمون شامل نتایج زیر میباشد :
۱: کاهش قدرت ایمنی
۲: مستعد شدن پرندگان به عفونت ها
۳: چاقی
۴: تولید مثل ضعیف
۵: پر و پوست غیر نرمال
۶: افسردگی
۷: بی حالی یا مرگ کاذب یا سستی
روش تشخیص گواتر در پرندگان چگونه است؟
دامپزشک برای درمان نیاز به یک تاریخچه از پرنده دارد که شامل شرح تغذیه کامل پرنده در زمان ظاهر شدن اولین نشانه های مشکوک دارد ،شرح هر نوع قرار گیری پرنده در معرض سموم و هر نشانه ای از عفونت میتواند در تشخیص کمک رسان باشد در بعضی گونه های پرندگان مبتلا به گواتر توده های بزرگ در زیرگردن را میتوان مشاهده نمود
” تورم حاصله از گواتر در مرغ عشق هادر حفره قفسه سینه رخ می دهد”
تست های خونی می تواند در ارزیابی ساختمان تیروئید و میزان هورمونهای تیروئید کمک کننده باشند عکس های رادیو گرافی می توانند مفید باشند گواتر متواند نسبت به دیگر بیماری های تیروئیدی که باعث بزرگ شدن غده می شوند مثل تومور و کیست ها برجسته ترو حجیم تر باشد
روش های درمان گواتر چگونه است؟
اگر گواتر به دلیل کاهش ید است می توانید از ترکیبات ید مکمل همراه با آب استفاده کنید در گاهی موارد پرنده نیاز به یک محیط با حجم زیاد اکسیژن داردو باید ید را به صورت تزریقی دریافت کنندنیاز های تغذیه ای پرنده بیمار باید از نظر میزان مواد گواترزا اصلاح گردد,در اقدام بعدی پرنده از نظر قرارگیری در معرض سموم ارگانوفسفر(حشره کش ها) یا دیگرمواد شیمیایی باید دور نگاه داشته شود.هرگونه عفونت یا بیماری دیگر باید به طور مناسب و مجزا درمان گردد.
چگونه از بروز گواتر پرندگان جلوگیری بعمل اوریم؟
در مناطق جغرافیایی که ید در زمین و آب آشامیدنی کم است ید می تواند درآب و تحت نظر دامپزشک متخصصص به پرنده ارائه گردد.یک پرنده باید میزان بالایی از مواد غذایی مختلف را دریافت کند و تغذیه هایی که عناصر گواترزا و سموم دارند نباید در جیره تغذیه ای پرنده مورد استفاده قرار گیرند سرانجام هر شرایط نامطلوب مثل عفونت ها باید سریعاً مورد درمان قرار گیرند