آموزش

درمان حمایتی حیوانات چیست؟

درمان حمایتی بر خلاف نام دلنواز اش نوعی از درمان تلقی میگردد که در عمل چندان خوشایند نخواهد بود . که بیشتر در مورد حیواناتی با نقص عضو یا حیواناتی با بیماری های حاد برای آسایش جسمی حیوانات به کار گرفته میشود که نقطه آخرمرحله درمانی است .
این نوع روش درمانی حیوانات به دو صورت بهبود نهایی درمان و نوع دیگر به مرگ حیوان منتهی می شود .
در نوع اول حیوانات بیماری را پشت سر گذاشته اند و نیاز به تقویت کلی بدن دارند تا بتوانند زندگی خود را از سر گیرند . این نوع روش بیشتر مورد استفاده عموم مردم است.
اما موضوع بحث ما در مورد درمان حمایتی منجر به مرگ است. این نوع روش در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد شاید از نظر احساسی روش خوب و خوشایندی نباشد اما از نظر منطقی میتواند بعنوان یک روش خوب تلقی گردد . اما در کشور ما و بسیاری از کشورها که اطلاعی از این روش ندارند متاسفانه جایگاهی مطلوبی نیز ندارد و گاها مورد هجوم نقد و انتقاد افراد بی اطلاع و کم سواد قرار میگیرد که بدور از تمدن چند هزار ساله ای است که ما فقط آنرا بیان میداریم و در عمل برای آن ارزشی قائل نیستیم. لازم است تلاش نماییم تا فرهنگ سازی منطقی در کشور ما برای این امر رواج یابد و به شیوه ای اگاهانه و علمی انرا عمومی سازی نماییم تا همگان به چند و چون آن واقف گردند .
این روش به این صورت است حیوانی بر فرض سگ گربه پرنده یا هر حیوان دیگری به بیماری صعب العلاج یا ناشناخته ای مبتلا می شود . در برخی مناطق سریعا برای رهایی از دست حیوان و عدم تلاش به سرعت روش مرگ سریع یا روشها ناجوانمردانه دیگری اتخاذ می شود که در صورتی که اگر انس و الفتی بین صاحب حیوان و حیوان وجود داشته باشد اثرات روحی زیادی بر صاحب یا صاحبان حیوان می گذارد ، این قضیه کاملا اثبات شده و علمی است .
برای همین دامپزشکان و اساتید این حوزه که به صورت کاملا تخصصی به امور حیوانات می پردازند برای جلوگیری از عواقب آن روش نوین حمایتی منجر به مرگ را استفاده می نمایند . در این روش به مرگ در نقطه آخر کار فکر می شود و تمام تلاش تیم اینست که حیوان زنده بماند ولی اگر تیم یا دامپزشک به نتیجه برسند که حیوان ماندنی نیست و نگهدارنده حیوان علاقه شدیدی به او دارد حیوان تحت مراقبت های خاصی قرار می گیرد که اول درد زیادی را حیوان تحمل نکند ، به صورت دستی غذای حیوان تامین می شود ، محل نگهداری حیوان ثابت و راحت خواهد بود، هیچ محدودیت غذایی یا امثال آن در نظر گرفته نمی شود، صاحب حیوان به صورت روزانه مورد بررسی تیم روانشاسی قرار می گیرد و ذره ذره جزئیات احتمالی برایش بازگو میشود، تا بدین ترتیب آمادگی هر گونه حادثه پیش بینی نشده ای را داشته باشد ، و این نقطه پایان این قضیه است، و در آخر اگر حیوان زجر بکشد یا دیگر قادر به بازگشت به زندگی نباشد روشهای مدرن تری برای خاتمه دادن به عمرش را بررسی می کنند .
البته این روش فقط در مورد حیواناتی نیست که به سوی مرگ می شتابند، گاها مشاهده شده حیوانی به سبب بازیگوشی یا عدم نگهداری درست صاحب حیوان یا سهل انگاری دیگران یا یک جریان یا اتفاقی دچار حادثه شکستگی یا قطع عضو یا کوری یا بیماری خاص خواهد شد ؛ که دیگر برای صاحب حیوان نگهداری یا حفظ حیوان سخت شده یا حتی غیر قابل تحمل است یا به علت نداشت زیبای سابق و نبود برخی امکانات نگهداری نیازمند درمان حمایتی هستند .
در این روش اگر حیوان دچار شکستگی سختی شده باشد به لطف تکنولوژی های امروزی ابزاری تهیه می شود که به راحتی حیوان را قادر می سازد تا بهبودی نهایی یا نسبی به راحتی تحرک داشته باشد ، حتی اگر این شکستگی منجر به قطع عضوی از حیوان شود که باز هم حیوان را قادر به زندگی کند نیز دستاوردهای جدیدی هستند که قادرند دست و پای مصنوعی مشابه یا کمکی خوبی برای حیوان ایجاد کنند که بتواند از باقی مانده عمر خود استفاده کند ، البته این موارد فقط و فقط مرتبط به صاحب حیوان است و کمتر کسی حاضر به نگهداری از حیوانات آسیب دیده اینگونه ای می باشد . البته به لطف خدا در کشور ما نیز اشخاص و NGO های مردم نهادی هستند که نقطه آخر حمایتی برخی از این حیوانات شده اند. البته مطمئنا این اشخاص به تنهای قادر به تامین هزینه های بعضا سنگین نگهداری از حجم عظیم از حیوانات نخواهند بود و حمایتی ملی و مردمی را طلب می کند .
در مواردی نیز که حیوان دچار کوری یا بیماری شده که زیبای اولیه حیوان دستخوش تغییرات بعضا اساسی می گردد، درمان حمایتی غذا دادن با دست یا تامین نیازهای غذایی به صورت های مختلف برای زندگی حیوان مورد بررسی قرار می گیرد . روشهای مانند ایجاد لباس برای حیوان یا استفاده از ظروف مخصوص این نوع از حیوانات کاملا پیش بینی گردیده است.

بزودی در مورد درمان حمایتی منجر به بهبودی یا سامان دهی حیوان و ابزار و وسایل آنها خواهیم نوشت

امید است هیچ حیوانی و حتی هیچ انسانی هیچ وقت نیازمند این نوع از درمانها نباشد و هر چند این امر آرزویی دور و دراز است امیدواریم این اتفاق هرگز پیش نیاید .