کاسکو

کاسکو پرنده ای باهوش و زیرکی است و نباید تنهایش گذاشت

کاسکو پرنده ای باهوش وزیرکی است و در صورت دست آموز شدن خود را به عنوان عضوی از خانواده میداند پس هیچگاه تنهایش نگذارید.

کاسکو یکی از محبوب ترین پرندگان زینتی در تمامی کشورها محسوب می شود و بخاطر هوش و یادگیری انها در صحبت کردن طرفداران بیشماری را به خود جذب کرده اند اما باید گفت کاسکوها همان گونه که در یادگیری باهوش و ذکاوتمند عمل میکنند به همان اندازه نیز دارای احساس هستند و در صورت عدم توجه به انها میتواند باعث بیمار شدن و حتی مرگ پرنده نیز گردد.کاسکو میتواند همه اتفاقات و رقتار های اطرافش را در ذهن خود ثبت کند و به تمامی آنها عکس العمل نشان دهد محبت زیادی به یک کاسکو تنها میتواند ان را وابسته به صاحبش کند و در صورت عدم توجه به کاسکو توسط صاحب آن باعث پرکنی یا جیغ زدن های مکرر و حالت حمله وار در کاسکو خواهد شد این تازه اولین واکنش کاسکو به صاحبش است و میتواند رفتار های پر خطری نیز از خود بروز دهد. یک کاسکو میتواند محبتی که یک پدر به فرزندش میکند را آموزش ببیند درست است که کاسکو این رفتار را درک نمیکند اما اون نیز دوست دارد مورد توجه باشد او هر رفتار خوشایندی را که ببیند را مثل یک بازی شیرین برای خود میخواهد زمانیکه به کاسکو اموزش می دهید اگر یادتان باشد به کرات خود شما که صاحبش هستید به او در مقابل درست انجام دادن آن کار جایزه داده اید و پس از ان شاید این دفعات جایزه دادن را کمترکرده باشید ولی کاسکو به آن عادت کرده پس وقتی هرگونه شیطنتی میکند یا کلامی را می گوید به دنبال جایزه خوشمزه خود از طرف صاحبش است و شما مکلف به دادن جایزه هستید هرچند کوچک.کاسکو ها به بازی کردن علاقه شدیدی دارند انها میتوانند خوشحالی و غم را از هم متمایز کنند وبه عنوان یک حالت در ذهن خود ثبتش نمایند .باید اینگونه گفت کاسکو در طبیعت همانگونه با متجاوزین میجنگد و درگیری را با زخمی شدن اموزش میبیند همانگونه نیز حالت جفت یابی و لذت ان را میتواند آموزش ببیند حال رابطه این دو در محیط خانه چیست کاسکو زمانهایی که شما دعوا میکنید یا رفتار های پرخطر دارید نظاره میکند و چون در مقابل ان هدیه ای دریاقت نمیکند را یک حالت دفاعی محسوب میکند که شما در حال غم هستید و زمانی که با او مهربانی میکنید و به او جایزه میدهید ان را یک عامل خوشحال کننده میداند.پس یادتان باشد همیشه با کاسکو خوش رفتاری کنید چون هرگونه ترس و وارد کردن آسیب به کاسکوها می تواند عاملی از ترس و وحشت نسبت به شما داشته باشد و روزی پاسخگویاین عمل شما باشد.پرندگان هرچقدر هم که خانگی و دست اموز باشند میتوانند خوی طبیعی خود را باز یابند و عکس العمل نشان دهند.مراقبت از کاسکو در منزل باید کاملا مدیریت شده و برنامه ریزی شده انجام شود به طوری که نباید گذاشت کودکان یا اقوام و اشنایان به انها شوک یا استرس و ترس وارد کنند . تعادل تغذیه و روند رسیدگی بیش از حد باعث میشود کاسکو مثل یک کودک لوس شود و تمام کارهایش را به گردن شما بی اندازد.مراقبت درست زمانی معنا پیدا میکند که شما در تعلیم ان دقت کافی را انجام دهید و او را با برنامه های متفاوت تربیت کنید قرار نیست کاسکو همیشه سر ساعت معینی بخوابد یا بیدار شود چون محیط خانگی است و طلوع و غروب خورشید ان تبدیل به لامپ شده است. پس در فصول مختلف شما مسئول نتظیم ساعات خواب او هستید و باید این برنامه ریزی محاسبه شده باشد این عمر باعث طولانی تر شدن عمردر کاسکو خواهد شد.کاسکویی که اموزش دیده و چند سال در منزل شماست نباید مدت زیادی تنها بماند چراکه باعث ایجاد افسردگی در ان میکند او به شما عادت کرده و مثل کودکی که هم بازیش را از دست داده میتواند گوشه گیر شود و به پرکنی خود اقدام کند.این تحرکات در کاسکو ها ی خانگی به کرار دیده شده.اگربه مسافرت می روید ونمیتوانید کاسکو را با خود ببرید میتوانید ان را به فردی با اطمینان که صلاحیت نگهداری از ان را دارد بسپارید و با خیال راحت به سفرتان برسید. تنها ماندن کاسکو ۱ روز اشکالی ندارد اما بیشتر از آن باعث میشود کاسکو رفتارهای خشن از خود نشان دهد به این نکته کاملا توجه کنید.به دفعات گفته ایم که پرندگان خانگی نیازمند مراقبت هستند ولی در مورد این طوطی سان با ذکاوت باید گفت این مراقبت باید به مراتب بیشتر از هر گونه دیگر باشد چون انها مستعد ترین و یکی از باهوش ترین گونه های جانوری محسوب میشوند.در اخر بازهم تاکید میکنیم کاسکو خود را هرگز به مدت چند روز در خانه تنها نگذارید.و همیشه به اندازه کافی باهاشون بازی کنید
موفق و پیروز باشید و برای حفظ منابع طبیعی بکوشید طبیعت حق همه گونه های جانوریست