کاسکو

کاسکو و عفونت تنفسی,برونشیت,تنفس سخت

کاسکوها پرندگان مقاومی هستند به شرط انکه نگهدارندگان نهایت دقت در نگهداری را رعایت نمایند و در غیر این صورت بروز بیماری های مختلف میتواند این پرنده قوی را نیز از پای بی اندازد. بروز بیماری های تنفسی در کاسکو ها رو به افزایش است و علتهای زیادی در بروز بیماری های عفونی باکتریایی و برونشیت ها در کاسکوها وجود دارد که خود مقوله ایی وسیع از نگهداری های غلط و شرایط نگهداری اشتباه است. تا کنون نگهدارندگان بسیاری با این پدیده مواجه گردیده اند و غالب افراد با تمام هزینه ها بالایی که انجام داده اند نتوانسته اند بیماری را کنترل و درمان نمایند. درمان این بیماری یک اقدام تخصصی و دارای شرایط خاص نگهداری است به صورتی که در درجه اول نیاز است پرنده مورد ریکاوری قرار گیرد و در سطوح بعدی درمان طی زمان معینی مورد انجام قرار گیرد. لزوم تغذیه در این بیماری به حدی خاص و ویژه است که نمیتوان بدان نپرداخت و لازم است حتما درمانگر سطح ویژه ایی از تغذیه را برای پرنده تعیین و اجرایی سازد. بررسی مداوم درمان به صورت روزانه توسط درمانگر میتواند یک اقدام مناسب درمانی باشد که به ندرت درمانگران بدان توجه دارند. امروز خطاهای دامپزشکان تجویزات دارویی قوی یکی از علل های غلط درمانی در برونشیت های تنفسی و عفونتهای تنفسی میباشد. دانش درمانی این بیماری یک تنکیک خاص است که نیاز به تجربه درمانی بالا دارد. تیم تحقیقاتی سایت 6019 بعنوان یکی از مرجع های تحقیقاتی در ضمینه پرندگان زینتی و بر پایه سالها دانش تحقیقاتی امروزه به دانش درمانی این بیماری دست یافته است و بلحاظ شناخت کامل بیماری توانسته است به ترکیب خاص دارویی بر پایه گیاهی نیز در این ضمینه دست یابد که این امر با تست ها و انجام درمانهای موفق خود ثابت گر این امر است که کاربرد داروی گیاهی قابلیت ارجهتری بر داروهای صنعتی دارد. از مزایای درمانگری این دارو فقدان عوارض جانبی در طول مصرف و حتی بعد از درمان است و حتی استمرار مصرفش نیز غیر مضر و عامل پیشگیرانه دارد. ترکیبات این داروی گیاهی و عملکردشان به نحوی است که علاوه بر درمان بیماری تنفسی و عفونی بر روند عملکرد هرچه مطلوب سیستم گوارش نیز تاثیر فوق العاده ایی بگذارد و کم وزن شدن پرنده در طول بیماری و التهابات روده ایی و معده ایی نیز جلوگیری بعمل اورد. ارتقا سیستم ایمنی از دیگر مزایای ایتن ترکیب ویژه و خاص گیاهی است و مانع از درگیر شدن پرنده بیمار به بیماری های دیگر میگردد.

ما در درمان های نوین پرندگان زینتی در ایران پیشتازیم و بر انچه حقیت زندگی برای تمام جانداران است پایبند هستیم.

شماره تماس با ما

09356786019