کاسکو

تشخیص جنسیت کاسکو آفریقایی کنگو

جنسیت کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی کنگو را به راحتی میتوان از طرق دم و بال هایش مورد تشخیص قرار داد البته نیاز است که بدانید این امر زمانی محقق میگردد که کاسکو کنگومذکور سن 18 ماهگی خود را پشت سر گذاشته باشد .دانشمندان و محققان با انجام ازمایشات تشخیصی دی ان ای جنسیت بر روی طوطی های خاکستری افریقایی کنگو و بابررسی و ارزیابی دقیق مشخصات فیزیکی و مشخصات ظاهری در هر دو جنسیت ومطابقت دادن فیزیک کاسکو نر و ماده توانسته اند علائم و شواهدی را بیابند که این دو جنسیت را از هم متمایز میکند بیشتر این علائم در بالها و زیر دم کاسکو کنگو به وضوح مشهود است و میتواند جنس نر و ماده کاسکو کنگو را از هم جدا سازد .کاسکو کنگو دارای فیزیک بدنی خاص خود است به نحوی که تا95 درصد و با بررسی دقیق میتوان تشخیص جنسیت را به درستی انجام داد.در تصایر زیر علائم و فرم شکلی دم و بال کاسکو کنگو نر و ماده را به صورت دقیق خواهید دید.این روش تشخیصی جنسیت فقط در نژاد کاسکوهای کنگو کاربرد دارد و در مورد کاسکوهای تیمه کاربرد ندارد
فرم و حالت دم کاسکو کنگو نر
فرم و حالت دم کاسکو ماده کنگو
در تصویر زیر فرم ونوع بال یک کاسکو نر کنگو را مشاهده می نمایید که دارای تیرگی و سیاهی در نوک پرها میباشد که در نوع و جنس ماده کاسکو کنگو رنگ نوک باله ها فاقد این سیاهی بوده و به صورت یکدست است

در تصویر زیر بال یک کاسکو کنگو ماده را مشاهده میکنید که فاقد رنگ سیاه در نوک باله ها میباشد و حتی حالت پرها و نوع ساختارشان با کاسکو نر فرق بسیاری دارد

این مطلب به زودی بروزرسانی میشود
منبع
Wissman, D.V.M., D.A.B.V.P
All Rights Reserved
ExoticPetVet.net