همستر برترین گونه در همسانان خود است

روش نگهداری همستر در منزل

همستر  این موش گونه  جسور و تنبل و بامزه مدت مدیدی است که نگهداریش در تمام دنیا رواج دارد,دردسر های و شیطنت های کم بیش و بامزه همستر ها ,تکثیر راحت, علاقه بیش از حد کودکان به همستر ها و همچنین قیمت ارزان اش آنها را در صدر جدول پر طرفدار ترین نوع پستاندارن ریز نقش خانگی در تمام دنیا قرار داده است.تهیه واموزش نگهداری صحیح یک جفت همستر توسط کودکان یکی از بهترین هدایا وسرگرمی ها  اموزشی و کاربردی محسوب میگردد,به نحوی که میتواند ترس از موش سانان را از فکرو ذکر کوکان در تمام سنین دور سازد و نحوه برخورد صحیح و حراست از دیگر حیوانات, طبیعت و محیط زیست را از همان دوران کودکی به صورت کامل به فرزندانتان اموزش دهید(با رعایت نگهداری اصولی و نظافتی صحیح همسترتوسط بزرگتر ها و همچنین با واکسیناسیون دوره ای همسترتوسط دامپزشک دیگر نگرانی از بیماری های مشترک با قابلیت [...]

ادامه مطلب ...