فنچ

دست اموز کردن فنچ در خانه

فنچ ها پرندگانی جسور و پر جنب جوشی هستند وقادر به ساکن بودن در یک جا چه در محیط باز و چه در قفس نیستند.فنچ ها پرندگانی اجتماعی وبه صورت گروهی زیست میکنند و بهتر است همیشه اینگونه نگهداری شوند.برای کسانی که  فنچ ها جزی از پرندگان خانگیشان محسوب میشوندو یا تجربه اول شان در نگهداری از پرندگان است همیشه این سوال به وجود امده است که ایا میشود فنچ را دست اموز کرد یا اموزشی برای دست اموز کردن فنچ ها وجود دارد.شاید این را به هر کسی که در کار فروش پرنده گان و تکثیر ؟آنها میباشد باز گو نمایید کاری نا شدنی تلقی گردد. قابلیت های فنچ ها نسبت به گونه های دیگر پرندگان در عین سادگی کمی پیچیده تر است با کمی مشکل مواجه خواهید شد.یکی از مشکلات ریز نقش بودن فنچ ها میباشد و دیگری زبری و چابکی و صد البته هوش فراگیری فنچ ها میباشد.پس اگر به دنبال این هستید که فنچ بالغ را دستی کنید باید بگویم که این کار کاری غیر ممکن است ولی در مواردی میشود انهارا جلب خانه نمود,با گذشت مدت چیزی حدود یکسال ودر صورتی کهفنچ ها در کنار مرغ عشق نگهداری شوند می توان انهارا ازاد نمود به طوری که با صدای مرغ عشق ها دوباره باز  میگردند.فنچ ها این قابلیت را دارند که بخاطر هوش  فراگیرشان صداهای یکنواخت را به خاطر پسپارند صدا های شبیه سوت ,ونگ ودر کلیت صداهای راحت بافرکانس مشخص, از این روی فنچ ها میتوانند با تماییز دادن صداهایی که به آنها احساس امنیت و بی خطر بودن کامل محیط  را میدهند را حس کنند و بر همین مبنا دوست و دشمن خود را جدا سازی نمایند. این مورد را نیز خودتان میتوانید امتحان کنید کافیست هر زمانی که برای پرنده دانه یا آب میگذارید یا قفس اش را تمیز میکنید در هنگام نزدیک شدن به قفس یک مدل سوت را چند ین بار تکرار کنید پس از گذشت مدتی خواهید دید وقتی همان صدای سوت را از دورتر در بیارید انها شروع به خواندن و سر و صدای  یکنواخت میکنند و حضور شما را با صدایشان به طور کل پاسخ می دهند بدونه آنکه حراسی از نزدیک شدن شما به محیط زندگی خود داشته باشند.فنچ ها شما را یک دوست قلمداد میکنند و با خیال راحت به شیطنتشان می پردازند بی انکه دیگر بترسند با دانستن خصلت فنچ ها باید بگوییم به طور کل نمیشود فنچ را دستی نمود  چون هر چقدر که این پرنده ریز نقش را اموزشش دهید باز خصلت خود را دارد  و باید در کنار جفت قرارش دهید که کل زحمات شما به باد خواهد رفت .با شناخت و بررسی هایکه ما در گونه های  فنچ ها انجام دادیم این پرنده  رانباید به عنوان یه پرنده دست اموز تلقی کرد چون فنچ ها جز گونه های پرنده ای هستند که دوست دارند به صورت دسته ای یا جفتی زندگی کنند وهیچ علاقه ای به شیوه های دیگر ندارند.پس اگر شما هم از علاقه مندان به نگهداری فنچ ها هستید فکر دست اموز کردن فنچ رو از سرتان بیرون نمایید و این پرنده جسور و شیطان را همانجور که هست دوست بدارید و برایش ابراز علاقه کنید.بی شک اینگونه لذتی بیشتری خواهید برد و بافنچ های خود بیشتر خوخواهید گرفت.این نکته رو هم بگویم که اگر فکر میکنید میتوانید جوجه فنچ را اموزش دهید  کاملا در اشتباه هستید و با جدا کردن ان از والدینش  مرگ ان را  ظرف چند روز رقم خواهید زد و از کرده خود پشیمان خواهید شد.