سگ ها

American Staffordshire Terrier سگ تریر استافوردشایر آمریکایی

سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا
خانواده : تریر، بولدوگ (گاو نر)
منطقه مبدا : ایالات متحده
تابع اصلی : نگهبان، bullbaiting مورد
اندازه متوسط نر : قد 46 – 48 وزن 28 – 40

اندازه متوسط ​​ماده : قد 43 – 46 وزن 28 – 40
نامهای دیگر : هیچ
طول عمر : 11 تا 15 سال
ساختار روحیه سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا
انرژی
ورزش
بازیگوشی
محبت
دوستی با سگ ها

دوستی نسبت به دیگر حیوانات خانگی
دوستی نسبت به غریبه ها
سهولت آموزش
توانایی دیده بان
توانایی حفاظت
نظافت
تحمل به سرما
تحمل به گرما
سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا روحیه و اخلاقیات

به طور معمول مطیع و بازیگوش با خانواده ای که با آن زندگی می کند ، تریر Staffordshire آمریکایی به طور کلی رفتار دوستانه نسبت به غریبه ها یا زمانی که در بین مردم هست در کنار صاحب خود دارد . او به طور کلی بسیار خوب با کودکان دوست می شود . او می تواند لجوج ، سخت کوش و بی باک باشد . برای همه شخصیت های دشوارش ، مهم ترین چیز در زندگی این نژاد توجه و نشان دادن علاقه از سوی خانواده اش است.

سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا مراقبت

سگ استافوردشایر نیاز به پیاده روی روزانه برای تخلیه انرژی خود دارد ، ترجیحا در قالب یک پیاده روی طولانی در دسته سه تایی و یا یک بازی شدید در حیاط خانه یا پارک . این نژاد بهترین سگ برای هدیه به دوستانی که خانه و خانواده اش مناسب است می باشد . مراقبت مو حداقلی است .

سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا بهداشت

نگرانی عمده: CHD
نگرانی جزئی: ندارد
گاهی دیده میشود: PDA
آزمون های پیشنهادی: OFA، (قلب)
طول عمر: 11-15 سال
توجه: آستانه درد بالا ممکن است مشکلات را پنهان

سگ های مرتبط به سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا

Airedale Terrier
Australian Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Bull Terrier
Cairn Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Smooth Fox Terrier
Wire Fox Terrier
Irish Terrier

تاریخچه سگ استفافوردشایر Staffordshire تریر آمریکا

بزودی