سگ ها

alaskan malamute سگ مالاموت آلاسکا

سگ مالاموت آلاسکا

این سگ را با خانواده هیسکی اشتباه نگیرد هر چند هر دو از یک نژاد هستند.
خانواده : اسپیتز، شمالی
منطقه مبدا : آلاسکا
تابع اصلی : سورتمه حمل کردن سنگین کشیدن، شکار قطبی ، بازی های بزرگ
اندازه متوسط ​​برای مردان : قد 61 – 66 وزن 36 – 43

اندازه متوسط ​​زنان: قد 56 -61 وزن 32 – 38

نامهای دیگر : هیچ
طول عمر : 10 – 16 سال
ساختار روحیه مالاموت آلاسکا
انرژی
ورزش
بازیگوشی
محبت
دوستی به سمت سگ
دوستی نسبت به دیگر حیوانات خانگی
دوستی نسبت به غریبه ها
سهولت آموزش
توانایی دیده بان
توانایی حفاظت
نظافت
تحمل به سرما
تحمل به گرما

سگ مالاموت آلاسکا روحیه و اخلاقیات

malamute آلاسکا قدرتمند، مستقل، با اراده و سرگرم کننده دوست است. او دوست دارد اختیار بازی کردن و پرسه زدن در اطراف محلی که زندگی می کند را داشته باشد. او خانواده گرا است، و تا زمانی که به او ورزش روزانه داده شود، خوش رفتار در خانه است. بدون ورزش مناسب، او می تواند تبدیل به سگی پرخاشگر ، نا امید و مخرب شود. او دوستانه و اجتماعی نسبت به افراد و سایر سگهاست. برخی از این سگ ها را می توان سلطه گر یافت و برخی ممکن است عاشق حفاری و سر و صدا کردن باشند.

سگ مالاموت آلاسکا مراقبت

malamute آلاسکا آب و هوای سرد را دوست دارد. او می تواند در قالب ورزش روزانه برای هر 2 تا 5 کیلومتر در قالب یک پیاده روی طولانی در دسته سه تایی قرار گیرد و با این فرصت که به او می دهید او را وادار به بازی و یا تخلیه احساسات نموده تا روحیه آرامی داشته باشد و باید هر روز به او ورزش کافی بدهید اگر شما در مناطقی با آب و هوای گرم هستید.
شانه زدن مو ها یک یا دو بار در هفته، وقتی مو شروع به ریختن می کند این شانه زدن را بیشتر کنید .

سگ مالاموت آلاسکا بهداشت

نگرانی عمده: CHD، CHD، آب مروارید
نگرانی جزئی: هیپوپلازی قشر کلیه
گاهی دیده میشود: پیچ خوردگی معده
آزمون های پیشنهادی: لگن، چشم، CHD امتیاز روشن
طول عمر: 10-16 سال

سگ های مرتبط به مالاموت آلاسکا

Akita
Finnish Spitz
Shiba Inu
Alaskan Malamute
Samoyed
Siberian Husky

تاریخچه نژاد سگ مالاموت آلاسکا

بزودی