سگ ها

Akita سگ آکیتا ژاپنی

سگ آکیتا ژاپنی

خانواده : اسپیتز، شمالی (شکار)
مبدا خاستگاه : ژاپن
تابع اصلی : شکار بازی های بزرگ، جنگ سگ ها
اندازه متوسط ​​برای مردان : وزن 45 – 59 قد 66 – 71

اندازه متوسط ​​زنان : وزن 32 – 45 قد 61 – 66

نامهای دیگر: آکیتا INU، آکیتا ژاپن
طول عمر : 10 – 15 سال
ساختار روحیه آکیتا ژاپنی
انرژی
ورزش
بازیگوشی
محبت
دوستی به سمت سگ
دوستی نسبت به دیگر حیوانات خانگی
دوستی نسبت به غریبه ها
سهولت آموزش
توانایی دیده بان
توانایی حفاظت
نظافت
تحمل به سرما
تحمل به گرما
سگ آکیتا روحیه و اخلاقیات

بعنوان نژادی برازنده از میراث هم خانواده اسپیتز او، آکیتا با بدنی درشت، مستقل، خیره و سر سخت است. علاقه به خانواده اش، در او کاملا اختصاص داده شده است و اعضای خانواده را بشدت محافظت می کند. هر چند این نژاد برای همه ممکن است اینگونه نباشد، اما در دست راست آکیتا همدم بسیار عالی است.

سگ آکیتا مراقبت

سگ آکیتا هر روز نیازمند قدردانی ، ورزش ذهنی و جسمی است .به او این شانس را بدهید برای اجرا در یک منطقه امن و یا در دسته سه تایی برای تنه زدن و راه رفتن طولانی که نیاز دارد. با توجه به تمرین و آموزش کافی، او می تواند یک سگ خانه آرام و خوش رفتار باشد. اگر اعضای خانواده وقت مناسبی برای بازی و توجه با آکیتا صرف کند این سگ شادترین برایتان خواهد بود . نیازهای مو شانه زدن حداقل یک بار در هفته برای حذف مو مرده، در اغلب موارد وقتی شروع به ریختن می کند .

سگ آکیتا بهداشت

نگرانی عمده: CHD، PRA
نگرانی جزئی: دیسپلازی آرنج، پمفیگوس، آدنیت چربی، پیچ خوردگی معده
گاهی دیده میشود: PRA، در رفتگی کشکک، VKH مانند سندرم، انتروپیون، صرع، آب مروارید، پلی نوروپاتی، هیپوپلازی قشر کلیه
آزمون های پیشنهادی: ران، آرنج، چشم
طول عمر: 10-15 سال
توجه: پیاز مستند شده است به علت تغییرات در سلول های قرمز خون از Akitas.

سگ های مرتبط به آکیتا

Finnish Spitz
Shiba Inu
Alaskan Malamute
Samoyed
Siberian Husky

تاریخچه نژاد سگ آکیتا ژاپنی

بزودی