سگ ها

تازی مخصوص شکار روباه American Foxhound

سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا
خانواده : scenthound
منطقه مبدا : ایالات متحده
تابع اصلی : فرار روباه
اندازه متوسط ​ نر : 55 – 65 قد وزن 15 – 35
اندازه متوسط ​​ماده : 55- 65 قد وزن 15- 35
نامهای دیگر : هیچ
طول عمر : 10 – 14 سال
ساختار روحیه سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا
انرژی
ورزش
بازیگوشی
محبت
دوستی به سمت سگ
دوستی نسبت به دیگر حیوانات خانگی
دوستی نسبت به غریبه ها
سهولت آموزش
توانایی دیده بان
توانایی حفاظت
نظافت
تحمل به سرما
تحمل به گرما
سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا روحیه و اخلاقیات

سگ تازی مخصوص شکار روباه خوش رفتار در خانه است. او می تواند همراه و همدم خوبی برای انسان و یا سایر سگ باشد . او یک سگ بردبار، مهربان و ملایم است، هرچند شاید برایتان او بسیار نمایشی است. بسیاری از آنها با غریبه ها با احتیاط برخورد می کنند . او در درجه اول یک شکارچی حرفه ای و همیشه آماده برای دنبال کردن شکار . او ورزش روزانه در یک منطقه امن را به جد نیاز دارد. هنگامی که بوی عطر و بوی غذا در هوا بپیچد ، او با خوشحالی به دنبال آن خواهد گشت ، و غافل از دستورات شما خواهد شد . این سگ دوست دارد در خارج از منزل جهت بازی و جستجو باشد .

سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا مراقبت

سگ تازی مخصوص شکار روباه نیاز به ورزش روزانه دارد ، ترجیحا در قالب یک پیاده روی طولانی و یا اجبار برای دویدن . اگر اجازه به همراهی با سایر سگها به صورت سه تایی داده شود ، باید این کار را در یک محیط امن، منطقه محصور در خشکی باشد . آنها بسیار اجتماعی هستند، با این حال ، و هرگز نباید انتظار داشت که به تنهایی زندگی کنند. موهایش به راحتی نگهداری می شود ، نیاز به تنها شانه زدن موها گاه به گاه برای حذف مو مرده است.

سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا بهداشت

نگرانی های عمده: ندارد
نگرانی جزئی: thrombocytopathy
گاهی دیده میشود: ندارد
آزمون های پیشنهادی: (خون)
طول عمر: 10-13 سال

سگ های مرتبط با سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا

Basenji
Basset Hound
Beagle
Black and Tan Coonhound
Bloodhound
Dachshund (Standard)
English Foxhound
Harrier
Otterhound
Petit Basset Griffon Vendeen

تاریخچه سگ تازی مخصوص شکار روباه آمریکا

بزودی