قوانین بازنشر

هرگونه بازنشر اطلاعات یا محصولات این مجموعه چه به صورت کتاب نشریه خبر اطلاعات نرم افزار های رایانه های یا موبایلی به هر شکل یا هر شیوه ای چه رایگان چه تجاری یا نیازمند اخذ مجوز کتبی از مدیران سایت و گروه تحقیقاتی 6019 با مهر این مجموعه با دریافت ایمیل مستقیم از یکی از ایمیل های رسمی این مجموعه با لوگو و مهر دیجیتال گروه تحقیقاتی 6019 می باشد.

گروه تحقیقاتی 6019 این حق قانونی را برای خود محفوظ می دارد هرگونه سوءاستفاده از مطالب منحصربفرد این مجموعه را در هر سطحی تحت پیگرد قانونی قرار دهد و عواقب و هزینه های دادگاه و ضرر و زیان احتمالی مجموعه از متخلفان بصورت قانونی اخذ می گردد.