از آنجا که عنایت و الطاف مخاطبان سایت۶۰۱۹ از همان ابتدای امر بی حد و اندازه بود مدیریت سایت۶۰۱۹ را  بر آن نمود تا تیمی  از جوانان علاقه مند به حیوانات و محیط زیست را گردهم جمع اوری نماید تا علاوه بر پاسخگویی سوالات کاربران خود در جهت انجام تحقیقات و نو اوری های جدید و انحصاری در مورد نگهداری و تولید مثل حیوانات خانگی پیشرو  و در رده برترین های جهان باشد و نام میهن عزیزامان را به رخ سایر کشورهای جهان بکشد.
از اهداف تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹:
ارائه مطالب و اموزش های کاربردی در مورد حیوانات خانگی
ترویج صحیح نگهداری حیوانات خانگی
حمایت از حقیقت زندگی برای تمامی حیوانات
صحت سنجی مطالب و تصحیح نوع اموزش های نگهداری غلط
ارائه مطالب کاربردی برای دانش اموختگان دامپزشکی در جهت شناخت بهتر به حیوانات خانگی
تحقیقات ومطالعات بر نحوه نگهداری و تولید مثل حیوانات خانگی
حمایت از گونه های بومی و محیط زیست