خوکچه هندی و روش نگهداری آن در منزل

خوکچه هندی از خانواده و از گونه جوندگان خونگرم است. دارای پاهای کوتاه ، گردن کوتاه و سربزرگ و بدون دم می باشد.خوکچه هندی از دسته پستانداران وجوندگان میباشد.خوکچه خلق و خوی سرگرم کننده و آرامی دارد. خوکچه هندی به علت رفتار آرام و...

ادامه مطلب