دسته‌ها
گربه

داروهای ممنوعه برای گربه

با سلام :
قسمت دوم مطلب ارسالی داروهای ممنوعه درباره بچه گربه و گربه های بالغ از سوی آقا یا خانم مرزبان که بدون هیچ تغییر در مطلب قرار داده شده است .
تیم تحقیقاتی 6019 از خانواده مرزبان به دلیل توجه بسیار مسئولانه و اجتماعی به حیوانات و اعتمادشان به تیم تحقیقاتی و سایت 6019 جهت ارسال این مطالب کمال تشکر و قدردانی را دارد . ما منتظر مطالب بیشتر از سوی ایشان و سایر هموطنان گرامی هستیم .
 
داروهای ممنوعه برای گربه
 
داروهای دامی:
مصرف با احتیاط:
 

 • استارسول–آرکولین(نمرال):منع مصرف در گربه های کمتر از یک سال
 • پراکسید بنزوئیل(اکسی دکس،پیوبن،الردم): مخصوصا ژل
 • ساب سالسیلات بیسموت(پپتو بیسمول)
 • کاربامات:منع مصرف در سن زیر 4 ماه
 • هیدرو کلرید دوکسو روبیسین(آدریا مایسین)
 • پرازی کوانتل(درونسیت):منع مصرف درسن زیر 6 هفته

 
 
این داروها در گربه منع مصرف دارد:
 

 • استامنوفن
 • آلو پورینول (زایلوپریم)
 • آمینو پنتامید سولفات (سنترین)
 • آمینو سالسیلیک اسید(آساکول)
 • آمیتراز(میتابان)
 • بوتامیزول هیدروکلراید(استیکوئین)
 • بوتیل کلراید(نمانتیک،بوکلرین)
 • هیدرو کربن های کلرینه(کلردان،لیندین،توکسفان)
 • سیس پلاتین(پلاتینول)
 • کول تار(قطران ذغال سنگ)
 • کلشی سین
 • دیازوکسید(پروگلیسیم)
 • دیژیتوکسین(فلوکسالین)
 • دی متیل سولفوکسید(دوموزو)
 • دیزوفنیل
 • دیزوپیرامید فسفات(نورپیس)
 • فنتیون(پرو-اسپات،اسپات –آن)
 • فلونیکسیین مگلوماین(بنامین)
 • فلورواوراسیل(آدروسل)
 • جمفیبزوزیل(لوپید)
 • گلیکو بیارسول(میلیبس V)
 • هورمون رشد
 • گایفنزین
 • ایبوپروفن(آدویل،موترین،روفن)
 • ایمی پرامین هیدروکلراید(توفرانیل)
 • ایندومتاسین(ایندوسین)
 • اینووار
 • ایوداید ایزو پروپامید(داربید)
 • ایتراکونازول
 • لوپرامید(ایمودیوم)
 • مبندازول(تلمینتیک)
 • مرکاپتوپورین(پروپین تول)
 • متادون هیدروکلراید(دولوفین هیدروکلرید)
 • ماندلات متنامین(ماندلامین)
 • مت اسکوپولامین برومید(پامین)
 • متبلن بلو
 • متیل فنیدات هیدروکلراید(ریتالین هیدروکلراید)
 • میتوتان(لیزودرن)
 • نالورفین(نالین)
 • نیفدیپین(پرو کاردیا،آدالات)
 • نوسکاپین(وتینول،کوسکوپین)
 • اورگوتین(پالوسئین)
 • پارگوریک
 • پنی سیلامین(کوپریمین)
 • فنیل بوتازون(بوتازولیدون)
 • فنی توئین(دیلانتین)
 • شیاف فسفات
 • فتالوفین(ویپیساید)
 • پیروکسیکام(فلدن)
 • پرازوسین هیدروکراید

 
تاثیر این داروها در گربه نامعلوم است:
 

 • استیل کولین کلراید(میوکول)
 • آلبو ترول(ونتولین،سالبوتامول)
 • اورانوفین(کپسول رایدورا)
 • کلیتونین-سالمون(کالسی مار)
 • کاربامازپین(تگروتول)
 • کلر پروپامید(دیامینز)
 • رزین کولستی رامین(کلستران)
 • کلونازپام(کلونوپین)
 • کلرازپات دی پتاسیم(توانکسین)
 • سیکلوسپورین(ساندیمون)
 • دانازول(دانوکرین)
 • درم کاپس
 • دی هیدروکسی ویتامین D3(روکالترول)
 • دی فن هیدرامین(بنادریل)
 • ایکونازول(اسپکترازول)
 • اتاکرینیک اسید(ادکرین)
 • اتید رونات دی سدیم(دی درونل)
 • فاموتیدین(پپسید)
 • فلیکائینید استات(تامبوکور)
 • دی نیترات ایزوسوربید(ایزوردیل)
 • لیتیوم کربنات(لیتان،لیتوتابد)
 • مکلو فنامات سدیم(آروئل،ملکومن)
 • مرکاپتوپروپیونیل(تیولا،تیوپرونین)
 • مگزیلیتن
 • میزوپروستول(سایتوتک)
 • نیزاتیدین(آگزید)
 • نور فلوکساسین(نوروکسین)
 • اومپرازول(لوزک)
 • پتاسیم برومید
 • پتاسیم سیترات(اروکیت-کا)
 • پروتامین سولفات
 • پریدوستگمین برومید(مستینون)

 
داروهای انسانی ممنوع:

 • استامنوفن
 • ضد التهاب های غیر استدئیدی(NSAIDs)مثل ایببوفن،بروفن،ناپروکسن و…
 • ضد افسردگی ها
 • سودوافدرین
 • داروهای ضد دیابت
 • مشتقات ویتامینD
 • ویتامین ها و مولتی ویتامین های انسانی
 • باکلوفن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *