قناری

آلودگی انگلی قناری از طریق کنه وجرب ها

این انگل ها نیز جزو حشرات طبقه بندی شده و دارای انواع بسیار متنوعی هستند که همگی فاقد سروآنتن حقیقی بوده و معمولاً با چشم غیر مسلح قابل مشاهده می باشند.اکثر آن ها دارای میزبان اختصاصی نمی باشند و به پرندگان مختلف و حتی برخی مواقع به انسان نیز انتقال می یابند. از جمله این انگل ها که به انسان منتقل می شود , کنه آرگاس پرسیکوس ( Argas persicus ) می باشد که انسان را نیش زده و خونخواری می کند.از دیگر انواع رایج کنه ها می توان ایکسودس ( Ixodes spp ) را نام برد که باز به انسان نیز قابل سرایت است. تقریباً همه کنه های موجود در قناری خونخوار بوده و موجب ضعف بی قراری , خارش , کم خونی و بالاخره مرگ پرنده می شوند . هم چنین این انگل ها می توانند سایربیمار یهای عفونی را از پرنده ای به پرنده دیگر منتقل کنند و موجب واگیری بیماری های مختلف می شوند. جهت تشخیص بهتر است که پرنده را در تاریکی و به کمک نور چراغ قوه مورد معاینه قرا رداد , زیرا معمولاً این انگل ها در شب تغذیه کرده و دارای فعالیت می باشند و بر روی پرنده قابل مشاهده هستند.
پیشگیری با رعایت اصول بهداشتی و کنترل دقیق پرنده های تازه خریداری شده و عدم تماس آن ها با حیوانات وحشی , امکان پذیر است. درمان با سموم مختلفی که برای درمان شپش ها ذکر شد , میسرمیباشد. هنگام درمان باید توجه داشت که محیط نگهدرای پرنده اولیه درزهای قفس و چوب زیر پای پرنده نیز باید تحت درمان قرار گیرند.
آلودگی با جرب ها ( Infestation with mites )
این انگل ها نیز جزو حشرات بوده و از نظر ظاهری شبه کنه ها می باشند , ولی اکثر آن ها تنها با میکروسکپ قابل رویت می باشند. بیشتر آنها فاقد میزبان اختصاصی بوده و در بین پرندگان مختلف مشترک می باشد. از خون و یا مایع لنف و به ندرت روی ضایعات شاخص پوست و یا مایعات سروزی غشاء های داخلی میزبان تغذیه می کنند . بسته به نوع زندگی و بیماریزایی , آنها را به چند دسته تقسیم می کنند.

 • جرب های بیمارییزای موجود در بین پرها :
  مهمترین انواع آن عبارتند :درمانیسوس گالیتنه ( Deramyssus Gallinae ) و اوینینونیسو ( Ornithoyssus spp ) این جرب ها دارای جثه بزرگتری بوده و به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می شوند. معمولاً چرب های ماده درمانیستوس جهت تخمگذاری به شکاف های قفس یا درزهای چوب زیر پای پرنده می روند و عموماً در هنگام شب به تغذیه از خون پرنده می پردازند ولی جرب اورنیتونیسوس بر روی قناری تخم می گذارد و هم در طول روز و هم به هنگام شب به خونخواری می پردازد. بیماری زایی آنها از دو جهت می باشد . یکی ناقل برخی از بیماری های مثل لنکسترلا می شوند و دیگر در آلودگی های شدید موجب کم خونی و مرگ قناری می گردند.از جمله عوارض آن ها ناراحتی و بی قراری پرنده ها به هنگام شب می باشد. در کالبد گشایی لاشه پرنده کم خون و رنگ پریده بوده و ممکن است انگل دیده شود.
  جهت تشخیص می توان به هنگام شب روی قفس را با پارچه ای سفید پوشانده و صبح روز بعد (ابتدای روشنایی)انگل را با راحتی بر روی پارچه مشاهده کرد. هم چنین می توان , مستقیماً پرهای پرنده و یا درزهای قس و چوب زیر پای او را مورد بازرسی قرار داد و انگل را مشاهده نمود.
  پیشگیر ی با رعایت اصول موازین بهداشتی و درمان پرنده های مشکوک تازه خریداری شده , انجام می شود.درمان این انگل نیز مشابه با درمان شپش ها می باشد.
  -جرب های غیر بیماریزای موجود در بین پرها :
  انواع بسیار زیادی دارند و به علت این که بیماری جدی ایجاد نمی کنند اصطلاحاً در گروه جرب های غیر بیماریزا طبقه بندی می شده اد. ولی باید به خاطر داشت که در آلودگی های شدید موجب بیماری نیز می شوند . تا بحال در قناری چرب های دیپلاید باکولومیه ( Diplaegidia columbae ), آنالجس پسرینوس ( Proctohylodes bipectionatus ) , مگنینیا کولومبه ( Megninia columbae ) , سیرینگوفیلوس بی پکتیناتوس (Syringophiul bipectinatus ) , در موگلینفوس الونگاتوس ( Dermoglyphus elongates ) و پیکوبیابی پکتیاتا (Picobia bipectinata ) گزارش شده است . از میان جرب های نام برده شده , جرب در موگلیفوس به محور میانی پرها حمله کرده و به داخل آن ها نفوذ می کند .و موجب خارش شدید , بی قرار ی پرریزی می شود. جهت تشخص باید پرهای پرنده را ردکرده و انگل را جستجو نمود.
  پیشگیر ی با رعایت اصول بهداشتی و بازرسی صحیح پرنده های تازه خریداری شده امکان پذیراست. جهت درمان می توان از سموم نگوون به میزان 1 گرم در هر لیتر آب یا اکتومین به میزان 1 گرم در هر لیتر آب استفاده کرد. اما باید توجه داشت که این انگل , نسبت به سموم مختلف , بسیار مقاوم می باشد و درمان را مشکل می سازد.