سهره

سهره را با قناری جفت نکنید

جفت کردن سهره با قناری یک خلاقیت است یا یک حماقت؟آیا فکر میکنید از جفت کردن سهره با قناری چیز جدیدی خلق میکنید؟ایا فکر میکنید در صورتی که بتوانید از جفت کردن سهره وقناری جوجه ای حاصل نمایید مهار ترین فردی هستید که توانسته دو پرنده نا همجنس را با هم جفت نماید و مورد تشویق دیگران قرار میگیرید؟ایا تابحال به این امر فکر نموده اید که بر چه مبنا و اصولی سهره را با قناری جفت مینمایید؟اینها کمترین میزان سوالاتی است که هیچوقت از خودتان نمی پرسید و فقط به دنبال افتخار کسب کردن از این طریق هستید.خیلی افراد فکر مینمایند که چون سهره وقناری از نظر علمی در یک گروه قرار دارند و دسته بندی میگردند میتوان آنها را جفت نمود اما این یک باور کاملا غلط است که در بین برخی نگهدارندگان باب شده است.(دسته بندی پرندگان و حیوانات نوعی جمع اوری اطلاعات بر حسب گونه سانی و چگونگی نوع زیستی است تا بتوان براحتی به اطلاعات زیستی پرنده یا حیوانات مبنی بر چگونگی نوع زیست آنها دست یافت.) نه انکه چون هم رده و در یک گروه هستند میتوان دوگونه مختلف را با هم جفت نمود ,این عمل باعث ایجاد اختلال در زیست و طبیعت هر موجود زنده ای میگردد و باید از این امر دوری جویید.

بیایید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم در طبیعت تمامی پرندگان و حیوانات با هم نسلان خود زاد و ولد مینمایند و با غیر هم نسل خود زاد و ولدی ندارند که این امر بر هیچکس پوشیده نیست.از نظر آفرینش و به امر پروردگار برای هر جانداری روی زمین یک جفت همسان و همشکل وجود داردکه اگر غیر از آن بود تعادل زیستی کاملا برهم میخورد(ایا تا بحال جایی دیده اید کلاغ عاشق کبوتر گردد یا طاوس عاشق قرقاول گرد) دست بردن درآفرینش مخلوقات پروردگارنوعی اختلال در طبیعت و زیست جانداران محسوب میشود و باید از این امر دوری جویید که اگر غیر از این بود خدا خود حاکم مطلق است و به اذن او حتما این امر صورت میپذیرفت(بر چه مبنا و اصول واز چه رو ما انسانها به اینگونه کارها مبادرت می ورزیم). ما ایرانیان که خود را شهره فرهنگ و قدمت میدانیم نباید این سخن بزرگان قدیم را که همیشه گفته اند ( کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز) را از یاد ببریم ,و عملی را انجام دهیم که نقض کننده اشکارای فرهنگ و قدمت علم و افرینشش خدای ماست.اما هستند افرادی که بعلت عدم اگاهی اقدام به جفت کردن دو پرنده نا همگون مینمایند که کاملا اینکار آنها اشتباه و غلط است.چه از نظری زیستی و چه از نظر اعتقادی جفت کردن سهره با قناری یک عمل کاملا اشتباه است و توصیه می نماییم تا حد امکان از این امر دوری جویید. هیچ اجباری وجود ندارد و ما نمیتوانیم هیچ فردی یا شخصی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری نماییم از انجا که هر فردی دارای بینش عقلی کامل است حقیت انتخاب را برایشان محترم میشماریم تا خود تصمیم عاقلانه و عادلانه ای بگیرد

(حق انتخاب با خوتان است ما اموزگار این راحیم)