طوطی کوتوله آفریقایی

تعیین جنسیت طوطی کوتوله افریقایی

تعیین جنسیت طوطی کوتوله :
مسلما هنگامی که پرنده ای را خریداری میکنید دوست دارید جنسیت آن را تعیین کنید
و همانطوری که گفته شد بیشتر گونه ها مونومورفیک ( شباهت نر و ماده ) هستند
ولی با این وجود برخی نشانه ها میتواند تا حدودی شما را به جنسیت پرنده آگاه کند.
عموما پرنده ماده سر بزرگ و پهن تری دارد و استخوان لگن در ماده بزرگ و پهن است.
تست لگن برای تشخیص جنسیت
پرنده را به پشت روی کف دست بخوابانید و با انگشت شست و انگشت کوچک
بالهای پرنده را باز کنید و سر پرنده را بین انگشت دوم و سوم خود نگه دارید.
حال با دست دیگر میتوانید استخوان لگن را پیدا کنید
درست بالای دم دو استخوان بیرون زده اگر فاصله این استخوانها کم باشد
و انگشت بین آن نرود احتمالا پرنده نر است و اگر فاصله آنها زیاد باشد پرنده ماده است .
این تست میتوان با دقت حدود 50 درصد مفید باشد.
توجه کنید که اگر پرنده به دست شما عادت ندارد این تست باعث استرس پرنده میشود.
رفتار و تشخیص جنسیت :
از نوع رفتارهای پرندگان نیز میتوان جنسیت را حدس زد
به عنوان مثال پرنده ماده هنگامی که روی چوب مینشیند پاها را بازتر میگذارد
و در درگیریهای که پیش میاید معمولا جنس نر است که عقب نشینی میکند .
جنس ماده معمولا به لانه وابسته تر است و برای حفظ آن می جنگد
و در زمان جفتگیری معمولا مواد مخصوص لانه سازی را زیر پرهای خود جمع میکند.
اگر برای خرید به مغازه رفتید معمولا مغازه دارها با اطمینان جنسیت آنها را اظهار میکنند .
رنگ پرها و تشخیص جنسیت :
معمولا بر اساس رنگهای پرها جنسیت را مشخص میکنند
(معمولا رنگ پرهای جنس نر پر رنگ تر است ولی راه دقیق برای قضاوت نیست)
تنها راه دقیق برای تعیین جنسیت این نوع طوطی ها آزمایش دی ان ای است.
که در حال حاضر امکان آن بسیار در ایران محدود است .
روش ابن سینا در تشخیص جنسیت :
یه سوزن ته گرد بردارین و سر اون رو با یه نخ گره بزنید.
پرنده را برعکس به روی کف دست خود بخوابانید و نخ را طوری بگیرید
که ته سوزن تقریباً نزدیک مقعد طوطی کوتوله قرار بگیرد، مانند پاندول ساعت .
نخ باید کاملاً ثابت بوده و شما چند ثانیه باید صبر کنید.
اگر نخ بصورت دایره ای شروع به حرکت کرد طوطی کوتوله شما ماده است.
اگر نخ بصورت چپ به راست و یا راست به چپ حرکت کرد طوطی شما نر است !