به نام خداوند بخشنده مهربان ، آفریننده انسان و حیوان و جهان


از آنجا که عنایت و الطاف و اطمینان مخاطبان سایت ۶۰۱۹ از همان ابتدای شروع بی حد و اندازه بود مدیریت سایت ۶۰۱۹ را مصمم نمود تا تیمی از افراد با تجربه و جوانان علاقه مند به حیوانات و محیط زیست را گردهم جمع آوری نماید تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات کاربران خود در جهت انجام تحقیقات و نو آوری های جدید و انحصاری در مورد نگهداری و تولید مثل حیوانات خانگی پیشرو و در رده برترین های جهان و ایران باشد و نام میهن عزیزمان را به رخ سایر کشورهای جهان بکشد.


از اهداف تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹:
ارائه مطالب و آموزش های کاربردی در مورد حیوانات خانگی
ترویج صحیح و اصولی نگهداری حیوانات خانگی
حمایت از حقیقت زندگی برای تمامی حیوانات در کنار انسان
آگاهی بخشی عموم جامعه و مسئولان کشور در حفظ چرخه گیاهی انسانی حیوانی
صحت سنجی مطالب و تصحیح نوع آموزش های نگهداری غلط در بسیاری از وبسایتهای شخصی
ارائه مطالب کاربردی برای اساتید و دانش آموختگان دامپزشکی در جهت شناخت بهتر نسبت به حیوانات خانگی
تحقیقات و مطالعات بر نحوه نگهداری و تولید مثل حیوانات خانگی
حمایت از گونه های بومی و محیط زیست
آموزش کارآفرینی در حوزه حیوانات زینتی و خانگی مستقیم و غیر مستقیم با چرخه مالی بین المللی