ثبت نام حساب جدید

سطح عضویت خود را انتخاب کنید

ویژه الماس
تومان 10000000 نامحدود
یک اشتراک خاص برای کاربران خاص
سطح دسترسی بالا به اطلاعات سایت
مشاوره
پشتیبانی
هدایت
حمایت
الماس
تومان 5000000 نامحدود
آموزش های ویژه
ویژه تکثیر کنندگان
تماس صوتی و تصویری
اطللاعات ویژه و خاص درمانی و تکثیر
طلایی
تومان 500000 نامحدود
دسترسی به اطلاعات و آموزش هایی ویژه سایت
حداکثر دو مشاوره ۳۰ دقیقه ای در واتساپ بصورت صورت یا تصویر
اشتراک نقره ای
تومان 300000 3 ماه
تماس در واتساپ
درمان یا راهنمایی در مدت زمان ۳ ماه به صورت محدود