مرغ مینا

مرکبات برای مرغ مینا سمی وخطرناک است

مرغ مینا از آن دسته گونه پرندگانی است که هرتغذیه و میوه ای را برایش بگذارید میخورد. این حس شکمو بودن مرغ مینا همیشه باعث عوامل بیماریزا دراو میشود . از این رو که شما صاحب و نگه دارنده مرغ مینا هستید پس باید در تغذیه مرغ مینا تعادل را کاملا حفظ کنید. در تایپیک قبلی سایت6019 به مبحث کلی شرایط و تغذیه مرغ مینا پرداختیم اما لازم دیدیم که برای سهولت و همچنین با اهمیت بودن این موضوع , اطلاع رسانی به صورت مجازادر مورد خطرات بعضی ازمیوه ها در تغذیه مرغ مینا را به صورت انحصاری بیان داریم
چرا مرکبات برای تغذیه مرغ مینا ممنوع است:
مرکبات درست است که بخاطر ویتامین های زیاد دارای اهمیت تغذیه بالایی هستند اما نمیتوان گفت که در هر گونه پرنده یا حیوانی قابل استفاده هستند. مرغ های مینا بخاطر ساختار بدنی خود دارای معایبی بیشتر از گونه های دیگر پرندگان هستند. مرغان مینا بخاطرمستعد بودن قابلیت جذب سریع آهن طبق تحقیقات به عمل امده موسسات تحقیقی برتر جهان در این امر سر امد تمام پرندگان هستند. درست است ویتامین آهن برای بدن مفید است اما ازدیاد و مصرف بیش از حد آهن میتواند تاثیرات منفی بر روی بدن مخصوصا کبد پرنده بگذارد و باعث ایجاد لطمات ناشی از جذب آهن بیش از حد و مرگ پرنده گردد.از این رو باید این نکته را بیاد سپرد که در تغذیه مرغ مینا باید تعادل غذایی بالای را لحاظ نمود.حال دلیل انکه مرکبات باید از جیره غذایی مرغ مینا حذف گردد وجود ویتامین آهن در آن نیست دلیل اصلی پنهان شده در ویتامین سی موجود در مرکبات است ویتامین سی خود محرک و عامل جذب سریع آهن است که باعث میشود کمترین مقدار آهن در تغذیه مرغ مینا به سرعت جذب گردد و تکرار همین عامل در طول یک ماه میتواند لطمات زیادی را به مرغ مینا وارد کند.بیشتر گزارشات از مرگ های ناگهانی مرغ مینا سر منشع آن در تغذیه غلط و همچنین دارای آهن زیاد است. پس سعی کنید از دادن هر گونه مرکبات از لیمو گرفته تا پرتغال,نارنگی,کریپ فروت وتمامی مرکبات هم رده در این سطح جدا پرهیز نمایید.با تشکر