مرور برچسب

Canary

How, to keep a, canary, at home

Keeping Canaries As Pets Canaries: Attractive, friendly, and sociable soft-billed generally yellow birds that are easy to keep and look after. They originate from the coast of Africa and can live up to 10 years. Canaries like the company of their own species so are best kept in pairs or larger groups. If kept indoors they will need regular exercise outside their cage and are at their most active during the daytime, sleeping once it gets dark. Housing Canaries can be housed indoors in a large wire…

علائم آبله قناری, Canary pox marks

علایم آبله قناری:وجود نقطه های کوچک سفید و زرد رنگ بر روی سر و سینه ، زیر بالها و روی انگشتان پرنده. تنگی نفس شدید ، خارج شدن مایع لزج از بینی ، ظهور جوش های سفید بر روی زبان و داخل منقار. علل بیماری: آبله بیماری ویروسی می باشد و قابل انتقال از سایر حیوانات بیماربه دیگر حیوانات سالم میباشد (هشدار:درصورتیکه علائمی از آبله را در حیوانی مشاهده نموده اید با حفظ نکات ایمنی حیوان ناقل را به محیطی امن انتقال داده و محل نگهداری دیگر حیوانات را به صورت کامل ضد عفونی نمایید.از دستکش و ماسک محافظ استفاده نمایید و دستان خود را چند بار…