مرور برچسب

ویستامین خارجی

ویتامین

ویتامیت درپرندگان از اهمیت بالایی برخوردار است ولی مهم ان است چه ویتامینی  با چه درجه کیفیتی استفاده نمود که در زیر به توضیح ان میپردازیم ویتامین ها دسته های زیادی دارند اما انتخاب بهترین ان همیشه مارو  سر دوراهی قرار میده و هر کی میرسه یه چیز تجویز میکنه و توضیحشم در حد کمه ما به طور کامل ویتامین را برسی میکنیم تا شماهم کم کم  برای خودتو استادی بشینو برین حالشو ببرین ویتامین۴جوره  یکی مایع یکی که شربت ماننده دیگری شکری یا پودری سومیش که تزریقیه چهارمیم طبیعی که تو میوه هاست که ما در اینجا چون میوه ها تمامی ویتامین هارو در…