مرور برچسب

قناریها

داروی تی ان تی برای درمان بیماریهای گوارشی قناریT.N.T

موارد مصرف تی ان تی :  تی ان تی دربیماریهای گوارشی,وبه  همراه داروی بی.او.اچ برای بیماریهای تنفسی ,آسم  وسرماخوردگی های مزمن تجویزو موردمصرف قرارمیگیرد.داروی تی.ان.تی یکی از بهترین وقدیمیترین وپرفروشترین  داروهای است که توسط المانی ها ساخته شده و بیش از 20 سال سابقه مصرف در سراسر دنیارا دارد-این دارو برای درمان  بیماریهای خاص گوارشی  قناری   تولید شده است.  از دیگرموارد مصرف تی.ان.تی  برای درمان گاستریت ( ورم معده و سنگدان ) آنتریت ( تورم و ورم روده ) انگل روده تک یاخته های موجود در چینه دان ( کوکسیدین و کاندیدیازیس )…