مرور برچسب

علت بیماری قناری

بیماری های قناری وراه درمان و پیشگری

بیماری آسم: علائم: این بیماری تمامی علایم بیماری سرماخوردگی را دارد به اضافه تنفس سخت با دهان باز .گاهی نیز تنفس پرنده همراه با صدا می باشد. درمان: دو قطره ید خوراکی را در ۲۸ گرم آب نوشیدنی حل کرده و روزی سه مرتبه از آن به پرنده داده شود. جای پرنده باید گرم باشد. میتوان کمی بخار اکالیپتوس نیز در محل اتاق پرنده استفاده نمود اما این بخار نباید زیاد باشد زیرا موجب خفگی پرنده خواهد شد. این درمان باید تا بهبودی کامل پرنده ادامه یابد . با افزایش آثار بهبودی باید درمان نیز با فاصله انجام شود. تغذیه پرنده نیز باید مقوی باشد.…

پوک شدن قناری,خیلی مهم

با سلام امروز به یک نکته خیلی مهم در مورد مرگ نا گهانی و بی دلیل قناری میپردازیم که در زبان قناری بازان به ان پوک شدن قناری میگن که خیلی به سرعت اتفاق می افتد و قناری را تلف میکند.حال  شاید سوال برایتان پیش بیایدد پوک شدن قناری چیست و چگونه  اتفاق می افتد. پوک شدن قناری در تمامی گونه های پرنده ها اتفاق می افتد اما بیشتر در قناری و سهره این پوکی مشهود تر است.دلیل اصلی ان خواب ماندن پرنده  برای صرف غذا است.یعنی پرنده انرژی خود را از دست میدهد و قادر به شکستن دانه نیست.در اینجا باید بگم که پرنده ها تمام انرژی خود را از دانه ها…