پوک شدن قناری,خیلی مهم

با سلام امروز به یک نکته خیلی مهم در مورد مرگ نا گهانی و بی دلیل قناری میپردازیم که در زبان قناری بازان به ان پوک شدن قناری میگن که خیلی به سرعت اتفاق می افتد و قناری را تلف میکند.حال  شاید سوال برایتان پیش بیایدد پوک شدن قناری چیست و چگونه  اتفاق می افتد. پوک شدن قناری در تمامی گونه های پرنده ها اتفاق می افتد اما بیشتر در قناری و سهره این پوکی مشهود تر است.دلیل اصلی ان خواب ماندن پرنده  برای صرف غذا است.یعنی پرنده انرژی خود را از دست میدهد و قادر به شکستن دانه نیست.در اینجا باید بگم که پرنده ها تمام انرژی خود را از دانه ها به صورت روزانه دریافت میکنند و در صورت تاخیر در امر تغذیه  دچار ضعف جسمانی شده و دیگر قادر نیستن با نوک دانه را بشکنند و تغذیه کنن که این  همان خواب ماندن پرنده است. از مواردی که [...]

ادامه مطلب ...