برچسب محصول - ویتامین مرغ عشق، آمینو ویتا پلاس انیمال AMINO&Vita Plus animals