برچسب محصول - نقرس

 • 0 out of 5

  گسترو انیمال Gastro Animal

  محلول گیاهی ویژه در بهبود سریع دوره نقاهت بیماریهای گوارشی

  دارای تاریخ تولید و انقضاء بر روی محصول یا بروشور همراه

  این دارو ویژه حیوانات خانگی وپرندگان بوده و قابل مصرف برای انسان نمی باشد .

  دور از دسترس اطفال نگهداری شود.