چگونه بدانیم بلوغ مرغ عشق چه زمانی رخ می دهد

مرغ عشق چه زمانی قادر به تولید مثل است

زمان بلوغ و مولد سازی مرغ عشق ها یکی از مهمترین نکات زیستی در این طیف پرنده محسوب میشود به نحوی که لازم است هر نگهدارنده مرغ عشق آن را به خوبی بیاموزد.اموختن نکات ریز و تشخیصی در مرغ عشق های بالغ  باعث میگردد تا بهترین نوع نسل کشی را با کمترین کنجکاوی و دردسر را به همراه داشته باشیم.تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹ این افتخار را دارد تا باری دگر ماحصل تحقیقات ورفتار شناسی خود رادر مورد بلوغ و مولد سازی مرغ عشق ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهدامید داریم مورد پسند شما عزیزان و علاقه مندان به این پرنده جذاب قرار گیرد

علائم بلوغ در مرغ عشق ها چیست و چگونه میتوان تکامل بلوغ درمرغ عشق را تشخیص داد.؟

علائم مشهودی در بلوغ مرغ عشق ها  وجود دارد اما مهم است  بدانید که این امرفارغ ازدانسته های شما محسوب میگردد مخصوصا در کشور ایران که زمان بلوغ را برمبنای تشخیص جنسیتی می دانند اگر بخواهیم علائم را بررسی نماییم رنگ ابی در نوک مرغ عشق را جنسیت نر مینامند ورنگ صورتی یا اخرایی بینی را ماده می نامند و بر همین مبنا نیز بالغ شدن پرنده را ,اما این اموزه فقط تشخیص نسبی جنسیت محسوب میگرددونشانگرعامیانه در نوع جنسیت است و رابطه محدودی با بلوغ  و مولد سازی مرغ عشق دارد.

در مرغ عشقهای جوان این رنگ های بینی  به دفعات قابل تغییر است  و تا زمان بلوغ کامل میتواند به دفعات تغییر کننداین تغییرات وابستگی کاملی به نوع تغذیه و نحوه نگهداری و ژن اجدادی مرغ عشق ها دارد.

اگر بخواهیم علائم بلوغ مرغ عشق رامورد بررسی قرار دهیم باید مرغ عشق را به درستی و بادقت کامل نگاه کنید یکی از مشهود ترین این علایم چشمان مرغ عشق است در جوجه مرغ عشق ها چشمان درشت تر و سیاه زغالی شکل است بدونه هیچگونه هاله ای,هرچه سن مرغ عشق های جوان بر مبنای ماه بالاتر رود چشم ریز تر می گردد و هاله ای از رنگ قهوه ای درون چشم  به صورت نامحسوس قابل رویت است با گذشت زمانی نسبی هاله ای خاکستری نیز به دورکل چشم نقش میبندد که نشانگر از تکمیل شدن دوران بلوغ است و بعد از گذر یک سال چشم ها ریزتر می گردند و به طور کامل  نمانگر  بلوغ مشهود می گردد پس طی این روند مرحله تثبیت سن بر مبنای سال و پیری مشهود میشود.در بیشتر مرغ عشق های اصیل خال ها و نقوش متفاوتی درناحیه سر و گردن مرغ عشق ها وجود دارد که نماینگر تکامل و نوع جنسیت محسوب میشوند .در برخی  نژادهای دیگر مرغ عشق ها که فاقد خال هستند خال گوشواره ای در دو طرف صورت نماینگر بلوغ است.

خال های روی پرهای  گردن که در قسمت زیرین نوک وجود دارند یکی از بارزترین  علائم بلوغ است این خالها  هرچه سن مرغ عشق بالا تر رود وبه بلوغ خود نزدیکتر گردد درشت تر و پر رنگ تر میگردند

خال های روی گردن مرغ عشق ها میتوانند نشانی از وجود ژن اصیل در آنها باشد که اینگونه مرغ عشقها را در زمره نژاد های برترو همچنین مجزا کننده از دیگر مرغ عشق ها دانست)در مرغ عشق های نر این تعداد خال ها ۶ عدد هستند و ترتیب چیدمان آنها بدین شکل است (OOO-OOO)و(oo00oo)که به دو گروه۳ تایی در دو طرف صورت قرار دارند.

در مرغ عشق های ماده این تعداد خال به همان میزان است اما  این خال ها دارای فرقیت بسیاری است  تعداد خال ها در مرغ عشق ماده۵ الی ۶ عدد می باشدودر برخی موارد تعداد خالها به صورت نامتراکم و بیشتر از این تعداد نیز میشوند به نحوی که۴ تای آن درشت و دوتای آن ریز است که شکلیتی اینگونه(OOooOO)و حتی(۰o0oo0o0),(o.o..o.o)دارند بیشتر این نوع خالها در نژادهای استرالیایی,هلندی,المانی ,بلژیکی و در برخی نژاد های انگلیسی مشهود است

 

مرغ عشق ها دارای ۳ مرحله زیستی  در بلوغ هستند

۱٫مرحله سه ماه اول جوجگی  نام دارد

در این مرحله  علائم تشخیصی  غیر قابل دید هستند و نمیتوان با قطعیت جنسیت را مشخص نمود جنب و جوش و تحرکات پرنده دارای حالتی بازی گونه است و جوجه ها در پی کسب تجربه پرواز وزیست هستند.

۲٫مرحله سه ماه دوم پیش از بلوغ وزیست اموزی و تثبیت نسبی جنسیت در میان همنوعان نام دارد

در این مرحله جوجه ها نیمه بالغ نامیده میشوند و در حال ورود به مقطعی جدید از حیات خود میرسند پرهاو دم جوجگی آنها به صورت مقطعی میریزد و پرهای جدید جایگزین می گرددنوک  پرنده دارای استحکام کامل بزرگسالی میشود,اسکلت بندی بدن پرنده  به رشد نهایی و تثبیت خود میرسد و اغاز دوران بلوغ را سپری میکنند در این مرحله جنب جوش جوجه ها بیشتر از هر زمان دیگر میرسد . غذای بیشتری مصرف میکنند و انرژی زیادی را ذخیره وتخلیه میکنند نسبت به تمامی اطراف خود واکنش نشان می دهند و هر در پی کنکاش هر چیز جدیدی هستند . در این مرحله  رژیم مناسب کلسیمی میتواند بهترین مکمل در جیره  غذایی آنها باشد

۳٫ مرحله سه  ماه سوم  تکامل بلوغ نام دارد.

در این مرحله پرنده  کاملا بالغ گردید  علائم جنسیتی آنها تکمیل و کاملا نمایان است خطوط و خالهای ارثی آنها همانند پدر مادرشان میگردد دربیشتر طیف های رنگی یکسان  جوجه ها از نظر رنگی به مادر خود میروند و بعضی خصیصه ها را نیز از پدر به ارث میبرند( در تایپیک های بعدی تیم تحقیقاتی سایت۶۰۱۹به صورت کاملا مجزا به موضوع ژن وراثتی درمرغ عشق ها خواهیم پرداخت)رفتار پرندگان ارام تر میگردد و  جستجوی جفت در انها  نمود بیشتری دارد. اواز خوانی مرغ عشق هابیشترو نوع صدای اوازی دارای تغییرات فروان میگردد ,تحرکات  زیستی مرغ عشق های بالغ  نسبت به دوره قبلشان دارای معنا و مفهموی دیگری  میشود.با تمام گفته هایی که بیان نمودیم به اصلیتی خواهیم رسید که بیانگر آن است که مرغ عشق ها بادر نظر گرفتن  تمام موارد در بهترین حالت زیست ودیگر پارامترها در( ۹ )ماهگی به بلوغ تکاملی میرسند و قادر به تولید مثل هستند ,اما نیاز است بدانید که این سن بلوغ در تمام مرغ عشق ها بخاطر نژاد های مختلف یکسان نمی باشد.و در برخی نژاد ها بلوغ در ۷ ماهگی و در برخی دیگر ۱ سالگی و حتی بیشتر نیز دیده شده است.

در یک نگاه کلی باید بگوییم که مرغ عشق ها دارای انواع گوناگونی ازنژاد های مختلف می باشندکه همین عامل باعث میشود تا بلوغ درهر نژادی از مرغ عشق با نژاد دیگر فرق بسیار داشته باشد.ژن نسل در مرغ عشق ها یکی از مهم ترین نکات در بلوغ زود رس و دیر رس آنهامحسوب میگردد.اگر به این گفته ها نوع اقلیم و آب و هوای کشور نگهدارنده و محیط پرورش دهنده را نیز اضافه نماییم میتوانیم زمان بلوغ را تا حدود بسیار زیادی دقیق ارزیابی نمایم.

طبق بررسی های تیم تحقیقاتی سایت  ۶۰۱۹ مرغ عشق هایی که دارای ژن های نزدیکتر وقوی تری به اجداد زاده گاه اصلی خود دارند روند بلوغشان کوتاه تر است.

تحقیقات۱ ساله  اعضای تیم ۶۰۱۹ بر روی چند نژاد مختلف مرغ عشق بیانگر آن است مرغ عشق هایی که از رگ و ژن وراثتی با خلوص بیشتری برخوردارند این قابلیت را دارند تا در زمان ۷ ماه  به بلوغ کامل برسند.در گونه های دیگر مرغ عشق بلوغ به مراتب بالا تر است و این زمان تا ۱ سال و حتی بیشتر نیز به طول می انجامد. از بدو تولد جوجه مرغ عشق و تا زمان پرگیری  جوجه مرغ عشق هرچه تغذیه متنوع تر و دارای ویتامین های مورد نیاز باشد  کمک شایانی در  کوتاه شدن زمان بلوغ دارد و سیر تکاملی پرنده تسریع بیشتری میابد. لازم است بدانید مرغ عشق  هایی که در ایران تکثیر میشوند بعلت ضعف جسمی و همچنین دفعات جوجه کشی از  هر جفت مرغ عشق مولد از نظر جسته ای ریزتر و دارای نقص ژنی بسیاری بالایی هستند(به تازگی و با پیشرفت علوم اموزشی در تکثیر پرندگان زینتی ,تکثیر کننده گان معدودی پا به عرصه  این میدان گذاشته اند که سعی در بهبود و ارتقا کیفیت نسل در مرغ عشق ها دارند  که میتواند عاملی بر ترویج تکثیری کاملا هدف مند و صحیح و تضمینی بر ارتقای سلامت پرنده  در کشور عزیزمان باشد  )

یکی از موارد پر حاشیه در ایران  تخریب ژنی در مرغ عشق های میباشد که دارای لطمات بسیار بالایی است  و یکی از پر شمار ترین گزارشات بلوغ دیر رس و همچنین عدم جوجه اوری  درمرغ عشق های تکثیر ایرانی  همین عوامل است که این عمل باعث تخریب نژاد وپرورش پرنده ای با عیوب ژنی و حتی نقایص  بدنی فراوان  می باشد.(بیاد داشته باشید اگر اقدام به نگهداری از مرغ عشق می نمایید سعی نمایید جفت های یکسان را هم نسل سازی کنید و نسلی را انتخاب کنید که دارای اصالت برابر باشد اینگونه خواهید توانست بهترین نسل ها را در هر دوره جوجه کشی ازجوجه های تازه متولد شده داشته باشید و به خالص سازی مرغ عشقی با نژادی معین با ریشه زیستگاهی مطلوب برسید.در میان هر دوره تکثیر  لازم است تا جفت مولد به مدت زمان ۲ ماه  از تخم گذاری و جوجه اوری منع گردند این عمل کمک شایانی درتضمین سلامت و ذخیره  مواد معدنی مورد نیاز بدن  و ساخت اسپرم با قدرت نطفه سازی بالا در جفت های مولد دارد. برای این کار نیاز است لانه را از قفس برداشته و تغذیه متنوعی را در اختیار پرنده گذارید.

هموطن عزیزو گرامی :در حفظ و نگهداری منابع طبیعی و جانوری ودرراستای ارتقا زندگی بهتر برای همه مخلوقات خدا دلسوزانه کوشا و سخاوتمند باشید. تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹ از طرف خود و کلیه حافظان محیط زیست بخاطر این حس مسئولانه شما کمال تشکر را دارند( موفق و پیروز باشید)

نشر این مطلب بدونه ذکرنام منبع و نام تیم تحقیقاتی سایت۶۰۱۹ نشان از عدم رعایت فردی شما به حقوق دیگران است و درصورت رویت نشر بدونه نام منبع پیگیری های لازم مبذول خواهد شد با تشکر از توجه ویژه شما

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (86)

 • MHM

  سلام،چیشد؟ انشاالله مدیرسایت حالشون بهتره.اگر بله لطفاً سوالم رو ازشون بپرسید.من منتظرم.

  آوریل 18, 2015 در 1:51 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   ایشان همچنان دارای کسالت هستند.شما سوال خود را ارسال نمایید ما سوال شما رادر لیست الویت ها قرار می دهیم و به ایشان منعکس خواهیم نمود .

   آوریل 18, 2015 در 4:19 ب.ظ
 • djamin

  سلام مرغ عشق نر و ماده دارم اما اصلا تخم نمیذارن.باهم خوب هستن دعوا نمیکنن اما تخم گذاری نمیکنن.توخونه هم نمیرن.چیکارکنم؟

  آوریل 17, 2015 در 7:56 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   بزودی مرجع و مطالب تکثیر مرغ عشق ها را مورد ویرایش قرار خواهیم داد و سوالت خود را این باره را میتوانید از طریق این مرجع بصورت کامل دریافت نمایید

   آوریل 18, 2015 در 7:44 ق.ظ
 • MHM

  سلام اگر برای شما آموزشهای عمومی مقدور نیست خب خصوصی به ایمیلم بفرستید،در این صورت هم اینقدر از شما سؤال های از این قبیل نمیفرستم هم من رو از این گرفتاری مرغ عشق عوض کردن کردن نجات میدید؛به خدا هم فروشنده از من آسی شده هم من از این تشخیص جنست نادرستم. خواهش میکنم این کار رو برای من بکنید ، در این صورت از شما خیلی متشکرم.

  آوریل 13, 2015 در 8:47 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   با عرض پوزش:ارسال انچه را که شما میخواهید نیاز به تایید مستقیم مدیریت سایت دارد و بلحاظ انکه ایشان دارای کسالت هستند و تا مدتی قادر به پاسخگویی نستند باید صبر نمایید تا مدیریت تایید نماید

   آوریل 14, 2015 در 11:09 ق.ظ
 • MHM

  سلام یه سؤال داشتم:
  موقع خریدن مرغ عشق مادم، فروشنده برای تشخیص جنسیت به مخرجش دست زد؛ میشه بگید این روش چطوری انجام میشه و از کجا میشه جنسیت رو فهمید؟
  ممنون.

  آوریل 8, 2015 در 10:00 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   این امر نیاز به کسب مهارت عملی دارد و با توضیحات شما نمیتوانید این روش را بیاموزید. خودتان هر دو جنس مخالف پرنده را در دست بگیرید و تفاوت های مخرجی را به دقت نظاره نمایید اینگونه بهتر خواهید اموخت.

   آوریل 8, 2015 در 4:32 ب.ظ
  • MHM

   اون مرغی که شما گفتید مادست مخرجش با مخرج مرغ نرم هیچ تفاوتی نداره؛ ای وااااااااااای دوباره این مرغ عشقم هم نر شد؟

   آوریل 9, 2015 در 6:45 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   دوست گرامی کمی صبور باشید عجله شما یکی از علل عدم موفیتتان در تکثیر است.ما به شماتوصیه مینماییم کلیه اموزش های تشخیصی مرغ عشق را بصورت کامل یاد بگیرید فراگیری این مهارت برای شما کاملا لازم است.

   آوریل 9, 2015 در 8:09 ق.ظ
  • MHM

   سلام؛ خوب من هم که الآن خیلی وقته هی به شما میگم این روش رو بهم یاد بدید. این روش های که تو سایتتون هست به من کمکی نکردن. ممنون از راهنمایی ها تون.

   آوریل 12, 2015 در 4:51 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   هدف ما اجابت خواسته های کاربرانمان می باشد اما بلحاظ برخی معذوریت ها ارائه اموزشها از این قبیل به صورت عمومی برایمان مقدور نیست و برایمان مشکلاتی را بوجود می اورد

   آوریل 12, 2015 در 6:33 ب.ظ
 • MHM

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما : بنظر چندتا مورد برای مرغ عشقام پیش اومده که اونار مطرح میکنم؛
  ۱٫ مرغ عشق من فضله های خشک شدهی خود و مرغ عشقای دیگه رو با نوکش ریز ریز میکنه. به نظر شما چرا اینطوریه، اگه به خاطر نوکش هست من براش کف دریا گذاشتم.مشکلی براش پیش نمیاد؟
  ۲٫ شما گفتید چون مرغ عشق نرم میخواد با ماده جفتگیری کنه مادهه اون رو میزنه امّا نر بدبخت من یه جا وایستاده مادهه یکدفعه بهش حمله میکنه البته بیشتر اوقات وقتی دستم رو برای تمیز کاری داخل قفس میبرم مادهه به نرم حمله میکنه به نظرتون با این وضع اینا با هم جفت خوبی میشن؟
  ۳٫ داخل لونه ی این جفت برگ اکالیپتوس ریز ریز شده ریختم ایا میتونم از عصاره ی اکالیپتوس استفاده نکنم.
  ۴٫ ببخشید که همش از شما سوال میکنم و وقتتون رو میگیرم، با تشکر.

  آوریل 1, 2015 در 11:30 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   فضله خواری و یافضله تراشی یک عادت در مرغ عشق ها میباشد اینگونه رفتار ها بیشتر در مرغ عشق های ماده رخ می دهد در صورتی که مداوم کفی قفس ر تمیز نمایید این رفتار بهبود خواهد یافت.,در برخی موارد نیز علت به نوع تغذیه مربوط است فقدان برخی منابع تغذیه ایی باعث بروز اینگونه واکنشات است که بهتر است روش تغذیه ای اصلاح گردد.نزاعی که شما سخن از آن می گویید به استرس مربوط است سعی نمایید در هنگام نظافت قفس به ارامی و با کمال خونسردی اینکارا انجام دهید در کل تا بلوغ مرغ عشقتان بروز این رفتار عادی است. دوست گرامی در پاسخ های قبلتر نیز خدمتتان عرض نمودیم از انجا که پرنده شما به بلوغ نرسیده است استفاده از بخور یا اکالیتوس به هر شکلیتی کاربرد ندارد و از انجام آن پرهیز نمایید. در حال حاظر تا بلوغ پرنده ماده صبر نمایید و از استفاده اکالیتوس به هر شکلیتی پرهیز نمایید.

   آوریل 2, 2015 در 12:06 ق.ظ
 • حمید

  سلام
  اگر امکان دارد آدرس تصاویر ارسالی توسط کاربران برای تشخیص جنسیت و سن پرنده را نمایش دهید تا تجربیات ما نیز بیشتر شود و در امر خرید دچار مشکل نشویم .
  با تشکر

  مارس 31, 2015 در 10:38 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بلحاظ متغییر بودن کیفیت تصاویر ارسالی از جانب کاربران این امر مقدور نمی باشد. کاربران بیشماری اینگونه درححخواست را از ما داشته اند و ما بر آن شده ایم از پرندگان تحقیقاتی تیم سایت۶۰۱۹ تصاویری در این زمینه تهیه نماییم و اموزش مربوطه را نیز به همراه عکس ارائه خواهیم داد

   مارس 31, 2015 در 9:04 ب.ظ
 • MHM

  سلام ببخشید این مرغ عشقی که عکسش رو میفرستم جنسش چیه؟

  مارس 22, 2015 در 6:02 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   این پرنده به شدت ضعیف است و نیاز به تقویت مبرم دارد.سیستم ایمنی پرنده در کمترین حد خود است پرنده را تا مدتی جداگونه نگهداری نمایید و تغذیه متنوع و مطالوبی را به آن ارائه دهید

   مارس 22, 2015 در 8:31 ب.ظ
 • MHM

  ممنون و سال نو پیشاپیش مبارک.

  مارس 20, 2015 در 7:10 ب.ظ
 • MHM

  salm ” bebakhshid pas chera madehe in hame naram ro mizaneh ” mamnoon az komaketoon

  مارس 20, 2015 در 9:30 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بروز اینگونه رفتار ها در ماده مرغ عشق عادی است.عمده دلیل نزاع برای ؟آن استا که مرغ عشق نر شما میخواهد جفت شود اما بلحاظ عدم امادگی پرنده ماده مانع از این امر میگردد .لازم است بدانید نزاع بین دو پرنده نر که در کنار هم نگهداری گردند به ندرت رخ میدهد و انچنان مرسوم نیست و شدذت چندانی ندارد مگر انکه در کنار دو پرنده نر یک ماده نگهداری گردد که پرندگان نر برای تصاحب ماده اقدام به نزاع می نمایند.مرغ عشق های ماده چه جوجه باشند چه بالغ و چه نیمه بالغ قابلیت هجومی بسیاری دارند

   مارس 20, 2015 در 9:39 ق.ظ
 • MHM

  SALAM aks ha ro ferestadam “rasti shoma gablan ghofte boodid madast vali alan shekle zaherish fargh kardeh ” sennesh ro
  ham lotfan beghid.

  مارس 19, 2015 در 3:01 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:»
   مشاهعده گردید پاسخ به ایمیلتان ارسال گردید

   مارس 19, 2015 در 9:01 ب.ظ
 • MHM

  “salam bebakhshid jensiat va senne in morgh eshg ro ke baratoon ferestadam ro mishe beghid”

  مارس 18, 2015 در 8:52 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   با عرض پوزش تصاویر ارسالی تار و غیر قابل توضیح است خواهشمندیم پرنده را در دست نگیرید و به همان حالت عادی و ازاد از پرنده تصویر ارسال نمایید کمی اگر دوربینتان کفیت ندارد تا حد ممکن جهت تصویر برداری دوربین را نزدیک نمایید . پس از ارسال دوباره تصاویر در همین بخش اعلام نمایید تا بررسی شود

   مارس 18, 2015 در 11:58 ب.ظ
 • saeed gh

  سلام .
  یه جفت مرغ عشق دارم یه ماه رفته تو لونه ولی تخم نذاشتن وروزی ۴یا ۵ دفه جفت گیری میکنن و به مدت یک هفته تخم بلدرچین بهشون دادم وحالا دیدم که یکی از پاهای ماده پف کرده و چشمش قرمز شده چکاری انجام بدم که خوب بشه .

  مارس 4, 2015 در 1:50 ب.ظ
  • moh6019

   باسلام:
   این میزان تخم بلدر چین دهی به پرنده بیش از حد زیاد است و میتواند موجب بیماری و عوارض نا گوار در پرنده گردد. تا میتوانید و مداوم به پرنده خود سبزیجات و میوه جات بدهید(جعفری,گشنیز,کدو,پودر جو دور,هویجح,کدو سبز,) از دادن هرگونه تغذیه تخم مرغی و تخم بلدرچین تا مدت زیادی پرهیز نمایید زیادی در این تغذیه باعث ایجاد تومر و رسوخ کلسترول بد در عروق خونی پرنده میگرزدد. از دادن هر گونه داروی ویتامینی به پرنده به شدت پرهیز نمایید.از دادن دانه های چرب نیزتا مدتی به پرنده پرهیز نمایید و فقط ارزتنن و سبزیجات و میوجات را بدهید.

   مارس 4, 2015 در 6:42 ب.ظ
  • saeed gh

   ممنون از پاسخ دادن شما ولی توموری که روی یکی از پاهشه چیکارش کنم

   مارس 5, 2015 در 2:31 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   برای تومور روی پا اگر کم و محدود باشد یک جیره مناسب میوه ای و سبزیجات به صورت روزانه میتواند در روند بهبود عارضه چاره ساز باشد,بهتر است هرگونه تغذیه دانه ای با چربی بالا نیز در این دوران محدود و قطع گردد.در صفحه اصلی سایت اموزش تمور های پرندگان قرار دارد که میتوانید مطالعه نمایید

   مارس 5, 2015 در 6:20 ب.ظ
 • MHM

  خــــــــــــــــیــــــــــــــــــلـــــــــــــــــی از شما ممنونم.

  مارس 2, 2015 در 8:48 ق.ظ
 • MHM

  سلام:
  من یه مرغ عشق دیگه گرفتم(پرش رو هم نکندم)؛ لطفاً جنسیت و سنش رو بگید.عکسش رو فرستادم.
  ممنون.

  مارس 1, 2015 در 3:25 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   جنسیت پرنده شما ماده است و در حال رسیدن به امادگی برای تولید مثل است. از نظر تغذیه ای به پرنده خود رسیدگی کاملی انجام دهید و در صورتی که مایل به تولید مثل پرنده می باشید از دست زدن به پرنده اجتناب ورزید تا دچار استرس نگردد. استرس محیطی و کنجکاوی خود را نسبت به پرندگان در این دوران به کمترین میزان کاهش دهید.برای اعلام سن نیاز به تصویر کامل بدنی و پاهای پرنده است اما در این حد بگوییم سن زیادی ندارد.

   مارس 1, 2015 در 7:14 ب.ظ
 • MHM

  سلام ببخشید اگه دوباره ماده گرقفتم و نر شد چی ؟ پیشگیری بهتر از درمانه . من دوبار دیگه این اشتباه رو کردم.
  ممنون.

  فوریه 20, 2015 در 2:40 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بهتر است ماده ای بالغ با سن ۱ سال تهیه نمایید اینگونه با اطمینان بیشتری خرید خود را انجام خواهید داد.به چند مغازه بروید تا ماده مناسب تهیه کنید. حتما نیز توجه نمایید که نوک بینی پرنده به رنگ قهوه ای باشد

   فوریه 20, 2015 در 3:34 ب.ظ
 • MHM

  با سلام؛
  ببخشید شما فقط یه راه برای شناخت نر و ماده ی مرغ عشق تو سایتتون دارید و اونم از نوکشونه ، من هر مرغ عشق ماده ای که میخوام بگیرم به صاحب پرنده فروشی میگم که بهم بده و اون هم به نوکش نگاه میکنه و اگه سفید بود میفهمه مادست و بهم میده. الآن هم که فهمیدم نره نمیدونم چطوری بهش ثابت کنم که اون نره و فروشنده داره نصف قیمت ازم میخره . ما قرار گذاشته بودیم اگه مرغ عشق نر بود تعویض کنه ولی من نمیدونم چطور بهش ثابت کنم.لطفاً راهی برای تشخیص جنسیت و ثابت کردن به فروشنده بهم بگید .
  خیلی ممنون.

  فوریه 19, 2015 در 10:12 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   شما به فروشنده بگویید این مرغ عشق همچنان جوجه است و بلوغ نرسیده چگونه جوجه ای را که بلوغ نرسیده را می گویند ماده است سفیدی نوک زمانی بیانگر ماده بودن مرغ عشق است که پرنده به۹ ماهگی کامل برسد که این پرنده این مقدار سن را ندارد. ما نیز از روی جداول تشخیصی خاص منحصر به خودمان جنسیت را مشخص میکنیم و معدود افرادی این موارد را میداند.

   فوریه 19, 2015 در 10:16 ب.ظ
 • MHM

  سلام:عکس ارسال شد.

  فوریه 17, 2015 در 9:21 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بررسی شد.شواهد امرگویای نر بودن پرنده است.

   فوریه 17, 2015 در 9:36 ب.ظ
 • MHM

  سلام این مرغ عشقی که عکسش رو براتون فرستادم یکی دیگه هست که دوباره خریدمش اون قبلیه یکی دیگه بود که فروختمش .
  من اون بینی سفیده رو میخوام از جنسیتش اطلاع پیدا کنم نوک آبیه رو نمیگم.
  ممنونم ببخشید مزاحمت ایجاد کردم.

  فوریه 16, 2015 در 8:41 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   لطف کنید فقط ۲عکس از چهره پرنده مورد نظرتان را برایمان ارسال نمایید:در سابجیت عکس لطفا همین نام کاربریتان را بنویسد و در انتها بنویسد عکس مرغ عشق. بعلت حجم انبوه عکس های ارسالی و نام ها متغیر کاربران برخی زمانها تشخیص وشناسایی کاربران و چگونگی سوالاتشان دشوار است.ممنون میشویم اینگونه عکس ارسال نمایید. و فقط یکبار عکس را ارسال نمایید تا خطایی رخ ندهد

   فوریه 16, 2015 در 7:49 ب.ظ
 • MHM

  لطفاً سؤالی رو که با عکس براتون فرستادم یا تو سایتتون بذارید یا به جیمیلم بدید.

  فوریه 14, 2015 در 6:15 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:پاسخ را به ادرس ایمیلتان ارسال نمودیم.

   فوریه 15, 2015 در 5:23 ب.ظ
 • MHM

  عکس هارو براتون فرستادم.

  فوریه 14, 2015 در 5:55 ب.ظ
 • MHM

  بازم سلام ببخشید سن مادم نسبت به نرم چطوری هست (بزرگ تره یا کوچیک تر)؟دوباره عکس هردوتاشون رو میفرستم.
  راستی شما از جنسیت مادم مطمئنید؟چون علائمی از ماده بودن توش نمیبینم.

  فوریه 14, 2015 در 10:08 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   سنش کمتر از نر بود. بعلت آنکه تصاویر واضح نبود تشخیص جنسیت نیز کاملا مقدر نیست. تصویر با وضوح نزدیک از پرنده ارسالل نمایید.

   فوریه 14, 2015 در 3:36 ب.ظ
 • MHM

  سلام ببخشید آیا قیچی کردن پرها نیز مشکلی ایجاد میکند؛چون دلیل مهم کندن پرها ی مرغ عشق به غیر از اهلی کردن که زیاد مهم نیست این است که نمیخواهم بازم مرغ عشقام فرار کنند .(به دلیل زندگی در خانه ی ویلایی حد اقل یک در در طول روز باز میماند و مرغ عشق هادر خانه آزاد هستند)

  فوریه 13, 2015 در 8:02 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   شما اگر پرندگانتان را در قفس نگهدارید دیگر پرنده فرار نمیکند.منظور از ازاد نگهداری پرنده زمانی معنا دارد که جای مناسب برای این امر به پرنده اختصاص دهید نه انکه در محیط خانه ازاد باشند.درست است اینگونه پرندگان را جز پرندگان زینتی میدانند اما این امر دلیل بر این نمیشود که باعث انتقال بیماری نگردند. ازادی پرنده در محیط خانه میتواند سلامت اعضای خانواده را با خطر مواجه سازد.نشاط پرنده در پرواز آن است سلامت بالها استرس درونی پرنده را پایین می اورد.از تکرار این امر دوری جویید.

   فوریه 13, 2015 در 8:36 ب.ظ
 • MHM

  سلام عکسهای شکل ظاهری مرغ عشقم رو فرستادم ولی عکس مدفوعش رو نه چون نمیدونم چیشد که یکهو خوب شد و مدفوعش حالت عادّی داره.
  ببخشید طول کشید مرغ عشقم داشت آبتنی میکرد.لطفاًجنسیتش رو و اینکه چیشد که خوب شد رو بگید.
  ممنونم از راهنمایی های ارزشمندتون.

  فوریه 12, 2015 در 6:59 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   در ابتدا لازم است که تذکر دهیم که از چیدن بال پرندگانی که بلوغ نرسیده اندبه شدت پرهیز نمایید در صورت رویت دوباره این کار از پاسخگویی به شما معذور خواهیم بود این نکته را حتما بیاد داشته باشید.پرنده شما بالغ نمیباشد و نیاز به زمان دارد تا بلوغ برسد. ۱ الی دوماه را صبر نمایید تا به بلوغ برسد.اگر علاقه مند به تولید مثل از پرندگانتان هستید از دست زدن و انجام اقدامتی که باعث ترس در پرنده میگردد دوری جویید. بیشترین دلیل عدم جفت پذیری پرندگان خانگی همین دلایل است که خدمتتان عرض نمودیم.

   فوریه 12, 2015 در 8:44 ب.ظ
 • MHM

  سلام من یه ماده برای مرغ عشق نرم گرفتم وفکر کنم به احتمال زیاد مادست (رنگ بینیش سفیده).
  این ماده دست شوییش آبکیه ؛ لطفاً بگید باید چیکار کنم که این مشکلش خوب شه؟
  ناخن این ماده به جایی گیر کرد و خون ریزی کرد و خونش بند اومد ولی کل بدنش خونی شد؛به نظر شما اگه بشورمش اشکالی نداره؟
  ممنون از وقتی که برای من میذارید.

  فوریه 12, 2015 در 5:08 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   پرنده دارای عارضه داخلی است. رنگ و فرم مدفوع و علائم ظاهری پرنده را ارسال نمایید .از شستشو پرنده پرهیز نمایید وان استحمام دذرز قفس قرار دهید تا پرنده خود اقدام به ابتنی نماید.این را نیز بیاد داشته باشید زمانی که پرنده دچار اینگونه اشیب ها میگردد محل زخم را کمی پودر نشاسته بزنید تا خونریزی قطع شود.

   فوریه 12, 2015 در 5:17 ب.ظ
 • MHM

  سلام ببخشید یکی از مرغ عشقام یه مشکلی براش پیش اومده؛همون مرغ عشقم که بعد از فروش ماده قلّابیش دیگه براش ماده نخریدم.
  این مرغ عشق میره تو لونش و همش همونجا میمونه و وقتی میاد بیرون اصلاً غذا نمیخوره و سریع دهنش رو باز و بسته میکنه و خیلی لاغر شده.
  لطفاً راهنماییم کنید. آیا اتفاقی براش میافته ؟

  فوریه 7, 2015 در 9:27 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   سیستم ایمنی پرنده شما در حد بسیارپایین امده است.این ترکیب ویتامینی (A.E.D3)را از داروخانه دامپزشکی تهیه نمایید و هر روز به میزان دوز معین که دامپزشک مربوطه تجویز می نماید تا زمان بهبود مورد مصرف قرار دهید.

   فوریه 7, 2015 در 9:57 ق.ظ
 • MHM

  سلام و ممنون از وقتی که میذارید.
  لطفا راههایی برای درشت شدن مر عشقم بگید آخه نسبت به بقیه ی مرغ عشقا کوچیکتره.

  فوریه 6, 2015 در 6:59 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   تغذیه مطلوب بهترین گزینه در پروار شدن پرنده محسوب میگردد این را نیز بیاد داشته باشید برخی پرندگان بر حسب نوع نژاددارای جسته ریز هستند که کاملا عادی است . برخی پرندگان هم بر اثر فقر غذایی و املاحی جسته شان کوچک می ماند که به ندرت قابل اصلاح است

   فوریه 6, 2015 در 3:22 ب.ظ
 • hesam

  خیلی ممنون از جوابتون بابت بیماری در صفحه دیگر، امکان داره من عکس مرغ عشق هام رو براتون ارسال کنم تا شما کمکم کنید بفهمم مرغ عشق هام حدود چند وقتشون هست و چه موقع امکان تولید مثل پیدا میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟

  فوریه 5, 2015 در 1:10 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   تصاویر را به این ادرس (info@6019.ir ) ایمیل نمایید. تصویر تا حد امکان نزدیک و با وضوح نسبی باشد.

   فوریه 5, 2015 در 1:22 ب.ظ
  • hesam

   خیلی ممنون از پاسخگوییتون ارسال کردم

   فوریه 5, 2015 در 2:03 ب.ظ
 • MHM

  چشم حتما ، ممنونم از راهنماییتون.شما کاملا مطمعنید که اون نره؟به خاطر این میگم که نرم بهش غذا میده یا میخارونتش و خلاصه خیلی با هم خوبن.

  ژانویه 29, 2015 در 5:08 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   لازم است بدانید تغذیه دادن رفتار هاییی که محبت گونه از نظر افراد نگهدارنده تلقی میگردد یک نوع زیست در پرندگان همسان تلقی میگردد. و بهنر و ماده بودن نیز منحصر نمیگردد. در نر با نر ماده با ماده نیز این رفتار ها قابل مشاهده است.تغذیه دادن به هم دیگر در اصطلاح پاس دادن غذای اضافی به پرنده دیگر است.

   ژانویه 29, 2015 در 6:50 ب.ظ
 • MHM

  نه کندمشون که گاز نگیره .

  ژانویه 29, 2015 در 2:07 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   این کار شما کاملا اشتباه است. پرندگانی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده و در رشد نهایی هستند نباید این اقدامات بر روی آنها اعمال شود.من بعد از این بیشتر توجه نمایید.

   ژانویه 29, 2015 در 3:40 ب.ظ
 • حسین

  سلام الآن عکس ها ارسال شدن لطفا جنسیت اون نوک یاسی رو بگید.دعا دعا می کنم که ماده باشه.

  ژانویه 29, 2015 در 12:38 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   مرغ عشق نر شما کاملا بالغ است. اما مرغ عشق دیگرتان همچنان جوجه میباشد و زمان نیاز دارد تا بلوغ برسد تا جنسیت کاملا مشخص گردد. اعلام دیداری بیانگر نر بودن این پرنده دارد و ماده نمیباشد نیازی به دعا کردن نمیباشد میتوانید از همنجا که پرنده راتهیه نموده اید اقدام به تعویض نمایید(بالهای پرنده را قیچی نموده اید؟)

   ژانویه 29, 2015 در 1:47 ب.ظ
 • MHM

  سلام من عکس مرغ عشقای نر و ماده ی احتمالی رو براتون ارسال کردم . میشه بگید فیلمو دقیقا چطوری ارسال کنم . لطفا زیر دیپلمه حرف بزنید من ۱۶ ساله هستم . اگه این مرغ عشقه نره پس چرا این دو تا دعوا نمیگیرن تازه سن مرغ عشق ماده (احتمالی) از نره بزرگ تره.

  ژانویه 29, 2015 در 10:05 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   عکس های شما به دست ما نرسیده است دوباره ارسال نمایید.

   ژانویه 29, 2015 در 10:11 ق.ظ
 • MHM

  سلام من عکس مرغ عشق مادم رو براتون به آدرس فرستادم تا از جنسیتش مطمعن شم.
  پیشاپیش از کمکتون ممنونم.

  ژانویه 28, 2015 در 7:26 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   تصویر ارسالی از جانب شما نشان از جوجگی و عدم بلوغ پرنده است(به احتمال بالا این پرنده نر است نه ماده) فایل فیلم ارسالی نیز فاقد نمایش بود. فایل فیلم را در اپلود سنتر اپ نمایید و لینک را ارسال نمایید تا بازید شود. و یا از هر دو مرغ عشق عکس مجزا تهیه و ارسال نمایید

   ژانویه 28, 2015 در 10:02 ب.ظ
 • حسین

  بازم سلام.
  من دقیق نمیدونم مادم جنسش چیه این رو بگم که رنگ پوست بالا ی نوکش یاسی کم رنگه.
  راستی بخور اکالیپتوس رو روی بخاری گذاشتم ولی اصلا دور و بر قفس بوی اکالیپتوس نمیده.
  لطفا بگید چیکار کنم.

  ژانویه 25, 2015 در 4:15 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   پرنده شما بالغ نشده است نیاز به مدتی زمان دارد تا به بلوغ برسد. در حال حاظر نیز بخور ندهید

   ژانویه 25, 2015 در 9:02 ب.ظ
 • حسین

  سلام ببخشید مرغ عشق نر من میخواد با ماده جفتگیری کنه اما ماده نمیذاره لطفا بگید باید جیکار کنم.
  ممنون.

  ژانویه 25, 2015 در 10:15 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   مرغ عشق ماده شما بالغ نگردیده است.نیاز است مقداری صبر نمایید. دمای محیط نگهداری رابین۱۵ تا۲۰ درجه نگهدارید .

   ژانویه 25, 2015 در 11:56 ق.ظ
 • MHM

  سلام. ببخشید میشه ضرر های دست آموز کردن مرغ عشق رو بگید؟
  من قبل از اینکه از سایت شما بپرسم همه ی مرغ عشقام رو دست آموز کردم.الآن اتفاقی ممکنه براشون بیفته؟

  ژانویه 20, 2015 در 5:08 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   عمده اسیب های وارده میتواند این موارد باشد: پرندگان ریز جسته اسکلت بندی حساس تری نسبت به نسلهای بزرگتر دارند و احشام داخلی بدن نیز بر همین مبنا اسیب پذیر ترند با کمی فشار دست امکان وارد امدن اسیب گردد(حتی اگر با احتیاط نیز صورت گیرد). درصد احتمال به بیماریشان بیشتر است چرا که کسانی که پرنده ای را در دست میگیرند میبایست از دستکش های یکبار مصرف و نرم استفاده نمایند که هرگز اینکار نمیکنند. نشستن دست هاقبل از گرفتن در دست عامل بیماری است.بیماری های مشترک بسیاری بین انسان ها و پرندگان وجود دارد و در طوطی سانان این مورد بیشتر است با یک بازدم تفسی انسانی نیز میتوانند بیمار گردند.یک پرنده کوچک براحتی هرچه تمام میتواند مورد اسیب با لوازم خانه گردد.و خیلی از عوامل دیگر که در مرجعی کامل به آن خواهیم پرداخت

   ژانویه 20, 2015 در 6:13 ب.ظ
 • حسین

  سلام و ممنون از وقتی که برای ما میذارید.
  من چند تا سوال دیگه داشتم:
  به غیر از نوک پرنده دیگر چه راه هایی برای تشخیص جنسیت هست؟
  راه هایی برای تشخیص سن مرغ عشق از اعضای بدن یا… رو ازتون میخواستم؟
  ما در گیلان زندگی میکنیم و طوبت به اندازه ی کافی هست ولی ما دستگاه بخار ساز نداریم میشه این اندازه ای که گفتین رو تو کتری بریزم و رو بخاری بذارم تا آروم آروم بخار شه؟
  راستی این مایع اکالیپتوس رو از کجا میشه تهیه کرد؟
  بازم ممنونم.

  ژانویه 19, 2015 در 8:57 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بعله راهای دیگری برای تشخیص وجود دارد اما افراد با مهارت بالا قادر به تشخیص هستند در برخی نژاد ها نیز تشخیص بر مبنای این علائم نیز برای افراد با مهارت بالا دشوار است:مثل خطوط روی سر,فرم شکلی سر,ناحیه جناقی سینه پرنده,فرم چشمی.نیازی به دستگاه بخور ساز نیست در ظرفی که دارای اب گرم است بخور را اضافه نمایید و بر روی بخاری بگذارید کفایت میکند(در جهت ایمنی افراد خانوادتان درون کتری بخور نریزید احتمال انکه کسی ندانسته از اب کتری استفاده نماید زیاد است)ازیک کاسه فلزی که مصرف نمیکنید استفاده نمایید.تمام داروخانه ها و عطاری ها بخوراکالیپتوس را دارند میتوانید تهیه نمایید.

   ژانویه 19, 2015 در 1:40 ب.ظ
 • MHM

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  چند تا سوال داشتم: من میتونم برای اینکه مرغ عشقام استرس کمتری داشته باشن اونهارو دست آموز کنم (توی دست آموز کردن حیوانات مهارت دارم ) و بعد باهم جفتشون کنم ؟ باهم به مشکل بر نمیخورن؟ آیا برای جوجه کشیشون این کار موردی نداره؟ مرغ عشق نرآبیمو با ماده ی رنگ دیگه ای جفت کنم جوجشون زشت میشه یا اصلا با هم جفت میشن؟اگه ممکنه اندازه ی دقیق آب و مایع اکالیپتوس رو میخواستم.
  ممنون از راهنمایی هاتون.

  ژانویه 18, 2015 در 3:29 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   نیاز است بدانید استرس فقط منحصر به ترس از ادمی نمیباشد و انواع صدا ها,نور بیش از حد,شوک های گوناگون میتوانند موجب استرس گردند پرنده ای که اقدام به زاد ولد میکند خو و غریضه اش بیشتر ترغیب میگردد و در این مواقع مهاجم پذیر تر است پس دستی بودن آن هیچ کمکی نمیکند.ما مخالف دست اموز نمودن پرندگان ریز جسته هستیم و دست اموز نمودن پرندگان ریز جسته هر چقدر نیز دارای مهارت باشید میتواند به سلامتیشان را با خطر مواجه سازد.بعله قابلیت جفت شدن با هر رنگی را دارا میباشد در مورد زشت شدن نیز باید بگوییم همه مخلوخات خدا زیبا و قشنگ هستند مهم نوع دید ما ادماست.یک درب بطری محلول اکالیپتوس را درنیم لیتر آب گرم بریزید. همانند بخوری که موقع سرما خوردگیمورد استفاده میشود.

   ژانویه 18, 2015 در 3:40 ب.ظ
 • محمد

  ممنون ک سوالارو خیلی زود جواب میدین واقعا خسته نباشید
  یه سوال دیگ دارم اینک من یه جفت فنجم دارم ک قفسش نزدیک مرغ عشقامه،یعنی همدیگرو میبینن یا صدای همو میشنون انگار عصبی میشن،این موضوع ایراد نداره؟نباید قفساشونو دور ازهم بذارم طوری ک همو نبینن؟؟

  ژانویه 17, 2015 در 9:05 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   طبق بررسی های ما مرغ عشق ها با فنچ هامتوانند با هم تعامل داشته و دریک محیط کنار هم زندگی نمایند. اما برخی فنچ ها نسبت به پرندگان دیگر دچار ترس و استرس میشوند که نیاز است مجزا نگهداری گردند یکی از علام ترس و استرس در فنچ در مواجه با پرندگان دیگر ریزش پرهایشان میباشد بهترین کار ایجاد فاصله بین قفس های نگهداری است.

   ژانویه 17, 2015 در 12:48 ب.ظ
 • محمد

  سلام خسته نباشید
  مرغ عشقه ماده من یه روزه میره میشینه روی سقف لونشون،دلیل اینکارش چیه؟امکان داره همونجا تخم کنه؟اگ جواب مثبته موردی نداره اونجا تخم کنه؟؟

  ژانویه 16, 2015 در 12:57 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   نشستن بر روی لانه یک امر عادی است و پرنده بعنوان یک نشیمنگاه از آن استفاده میکند. بعلت وجود لانه نخیر بر روی لانه تخم گذاری نخواهد نمود و اگر بخواهد تخم گذاری نماید حتما به لانه میرود

   ژانویه 16, 2015 در 2:23 ب.ظ
  • محمد

   دوباره سلام
   مرغ عشقای من نمیرن تو لونه،چیکار باید بکنم ک بفهمن باید برن اونتو

   ژانویه 16, 2015 در 5:51 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   خود پرنده قادر به تشخیص رفتن یا نرفتن به لانه است.بهترین کار ممکن که میتوانید انجام دهید یک نی نشیمنگاه در نزدیکی لانه در قفس نصب کنید و از کنجکاوی و ایجاد استرس برای پرندگان خود دوری جویید تا پرندگان به درک امنیت محیطی برسند.

   ژانویه 16, 2015 در 9:27 ب.ظ
 • صلاح

  سلام عزیزانم
  خسته نباشید
  مرغ عشق ماده ام کنار جفتش کمی بالهایش را باز میکند
  این نشانه تمایل به جفت گیری است؟؟؟
  اما نر بیمیلی نشان میدهد و سوار نمیشود، چرا؟
  ضمنا ماده حتی یکبار هم وارد لانه نشده، شلید چون لانه تازه است

  بخور اکالیپتوس، ارزن کتان هشت دانه و کف دریا در اختیارشان است
  راهنمایی بفرمایید لطفا

  ژانویه 12, 2015 در 7:22 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   شرط استفاده از بخور بلوغ کامل مرغ عشق ها میباشد.در حال حاظر از بخور استفاده ننمایید. عکسی از قسمت صورت و پاهای مرغ عشق های خود به صورت واضح ارسال نمایید تا بررسی نمایم. تغییرات مدفوعی پرنده خود را نیزبفرستید

   ژانویه 12, 2015 در 12:59 ب.ظ

ارسال دیدگاه غیر فعال است.