چگونه بدانیم بلوغ مرغ عشق چه زمانی رخ می دهد

مرغ عشق چه زمانی قادر به تولید مثل است

زمان بلوغ و مولد سازی مرغ عشق ها یکی از مهمترین نکات زیستی در این طیف پرنده محسوب میشود به نحوی که لازم است هر نگهدارنده مرغ عشق آن را به خوبی بیاموزد.اموختن نکات ریز و تشخیصی در مرغ عشق های بالغ  باعث میگردد تا بهترین نوع نسل کشی را با کمترین کنجکاوی و دردسر را به همراه داشته باشیم.تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹ این افتخار را دارد تا باری دگر ماحصل تحقیقات ورفتار شناسی خود رادر مورد بلوغ و مولد سازی مرغ عشق ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهدامید داریم مورد پسند شما عزیزان و علاقه مندان به این پرنده جذاب قرار گیرد

علائم بلوغ در مرغ عشق ها چیست و چگونه میتوان تکامل بلوغ درمرغ عشق را تشخیص داد.؟

علائم مشهودی در بلوغ مرغ عشق ها  وجود دارد اما مهم است  بدانید که این امرفارغ ازدانسته های شما محسوب میگردد مخصوصا در کشور ایران که زمان بلوغ را برمبنای تشخیص جنسیتی می دانند اگر بخواهیم علائم را بررسی نماییم رنگ ابی در نوک مرغ عشق را جنسیت نر مینامند ورنگ صورتی یا اخرایی بینی را ماده می نامند و بر همین مبنا نیز بالغ شدن پرنده را ,اما این اموزه فقط تشخیص نسبی جنسیت محسوب میگرددونشانگرعامیانه در نوع جنسیت است و رابطه محدودی با بلوغ  و مولد سازی مرغ عشق دارد.

در مرغ عشقهای جوان این رنگ های بینی  به دفعات قابل تغییر است  و تا زمان بلوغ کامل میتواند به دفعات تغییر کننداین تغییرات وابستگی کاملی به نوع تغذیه و نحوه نگهداری و ژن اجدادی مرغ عشق ها دارد.

اگر بخواهیم علائم بلوغ مرغ عشق رامورد بررسی قرار دهیم باید مرغ عشق را به درستی و بادقت کامل نگاه کنید یکی از مشهود ترین این علایم چشمان مرغ عشق است در جوجه مرغ عشق ها چشمان درشت تر و سیاه زغالی شکل است بدونه هیچگونه هاله ای,هرچه سن مرغ عشق های جوان بر مبنای ماه بالاتر رود چشم ریز تر می گردد و هاله ای از رنگ قهوه ای درون چشم  به صورت نامحسوس قابل رویت است با گذشت زمانی نسبی هاله ای خاکستری نیز به دورکل چشم نقش میبندد که نشانگر از تکمیل شدن دوران بلوغ است و بعد از گذر یک سال چشم ها ریزتر می گردند و به طور کامل  نمانگر  بلوغ مشهود می گردد پس طی این روند مرحله تثبیت سن بر مبنای سال و پیری مشهود میشود.در بیشتر مرغ عشق های اصیل خال ها و نقوش متفاوتی درناحیه سر و گردن مرغ عشق ها وجود دارد که نماینگر تکامل و نوع جنسیت محسوب میشوند .در برخی  نژادهای دیگر مرغ عشق ها که فاقد خال هستند خال گوشواره ای در دو طرف صورت نماینگر بلوغ است.

خال های روی پرهای  گردن که در قسمت زیرین نوک وجود دارند یکی از بارزترین  علائم بلوغ است این خالها  هرچه سن مرغ عشق بالا تر رود وبه بلوغ خود نزدیکتر گردد درشت تر و پر رنگ تر میگردند

خال های روی گردن مرغ عشق ها میتوانند نشانی از وجود ژن اصیل در آنها باشد که اینگونه مرغ عشقها را در زمره نژاد های برترو همچنین مجزا کننده از دیگر مرغ عشق ها دانست)در مرغ عشق های نر این تعداد خال ها ۶ عدد هستند و ترتیب چیدمان آنها بدین شکل است (OOO-OOO)و(oo00oo)که به دو گروه۳ تایی در دو طرف صورت قرار دارند.

در مرغ عشق های ماده این تعداد خال به همان میزان است اما  این خال ها دارای فرقیت بسیاری است  تعداد خال ها در مرغ عشق ماده۵ الی ۶ عدد می باشدودر برخی موارد تعداد خالها به صورت نامتراکم و بیشتر از این تعداد نیز میشوند به نحوی که۴ تای آن درشت و دوتای آن ریز است که شکلیتی اینگونه(OOooOO)و حتی(۰o0oo0o0),(o.o..o.o)دارند بیشتر این نوع خالها در نژادهای استرالیایی,هلندی,المانی ,بلژیکی و در برخی نژاد های انگلیسی مشهود است

 

مرغ عشق ها دارای ۳ مرحله زیستی  در بلوغ هستند

۱٫مرحله سه ماه اول جوجگی  نام دارد

در این مرحله  علائم تشخیصی  غیر قابل دید هستند و نمیتوان با قطعیت جنسیت را مشخص نمود جنب و جوش و تحرکات پرنده دارای حالتی بازی گونه است و جوجه ها در پی کسب تجربه پرواز وزیست هستند.

۲٫مرحله سه ماه دوم پیش از بلوغ وزیست اموزی و تثبیت نسبی جنسیت در میان همنوعان نام دارد

در این مرحله جوجه ها نیمه بالغ نامیده میشوند و در حال ورود به مقطعی جدید از حیات خود میرسند پرهاو دم جوجگی آنها به صورت مقطعی میریزد و پرهای جدید جایگزین می گرددنوک  پرنده دارای استحکام کامل بزرگسالی میشود,اسکلت بندی بدن پرنده  به رشد نهایی و تثبیت خود میرسد و اغاز دوران بلوغ را سپری میکنند در این مرحله جنب جوش جوجه ها بیشتر از هر زمان دیگر میرسد . غذای بیشتری مصرف میکنند و انرژی زیادی را ذخیره وتخلیه میکنند نسبت به تمامی اطراف خود واکنش نشان می دهند و هر در پی کنکاش هر چیز جدیدی هستند . در این مرحله  رژیم مناسب کلسیمی میتواند بهترین مکمل در جیره  غذایی آنها باشد

۳٫ مرحله سه  ماه سوم  تکامل بلوغ نام دارد.

در این مرحله پرنده  کاملا بالغ گردید  علائم جنسیتی آنها تکمیل و کاملا نمایان است خطوط و خالهای ارثی آنها همانند پدر مادرشان میگردد دربیشتر طیف های رنگی یکسان  جوجه ها از نظر رنگی به مادر خود میروند و بعضی خصیصه ها را نیز از پدر به ارث میبرند( در تایپیک های بعدی تیم تحقیقاتی سایت۶۰۱۹به صورت کاملا مجزا به موضوع ژن وراثتی درمرغ عشق ها خواهیم پرداخت)رفتار پرندگان ارام تر میگردد و  جستجوی جفت در انها  نمود بیشتری دارد. اواز خوانی مرغ عشق هابیشترو نوع صدای اوازی دارای تغییرات فروان میگردد ,تحرکات  زیستی مرغ عشق های بالغ  نسبت به دوره قبلشان دارای معنا و مفهموی دیگری  میشود.با تمام گفته هایی که بیان نمودیم به اصلیتی خواهیم رسید که بیانگر آن است که مرغ عشق ها بادر نظر گرفتن  تمام موارد در بهترین حالت زیست ودیگر پارامترها در( ۹ )ماهگی به بلوغ تکاملی میرسند و قادر به تولید مثل هستند ,اما نیاز است بدانید که این سن بلوغ در تمام مرغ عشق ها بخاطر نژاد های مختلف یکسان نمی باشد.و در برخی نژاد ها بلوغ در ۷ ماهگی و در برخی دیگر ۱ سالگی و حتی بیشتر نیز دیده شده است.

در یک نگاه کلی باید بگوییم که مرغ عشق ها دارای انواع گوناگونی ازنژاد های مختلف می باشندکه همین عامل باعث میشود تا بلوغ درهر نژادی از مرغ عشق با نژاد دیگر فرق بسیار داشته باشد.ژن نسل در مرغ عشق ها یکی از مهم ترین نکات در بلوغ زود رس و دیر رس آنهامحسوب میگردد.اگر به این گفته ها نوع اقلیم و آب و هوای کشور نگهدارنده و محیط پرورش دهنده را نیز اضافه نماییم میتوانیم زمان بلوغ را تا حدود بسیار زیادی دقیق ارزیابی نمایم.

طبق بررسی های تیم تحقیقاتی سایت  ۶۰۱۹ مرغ عشق هایی که دارای ژن های نزدیکتر وقوی تری به اجداد زاده گاه اصلی خود دارند روند بلوغشان کوتاه تر است.

تحقیقات۱ ساله  اعضای تیم ۶۰۱۹ بر روی چند نژاد مختلف مرغ عشق بیانگر آن است مرغ عشق هایی که از رگ و ژن وراثتی با خلوص بیشتری برخوردارند این قابلیت را دارند تا در زمان ۷ ماه  به بلوغ کامل برسند.در گونه های دیگر مرغ عشق بلوغ به مراتب بالا تر است و این زمان تا ۱ سال و حتی بیشتر نیز به طول می انجامد. از بدو تولد جوجه مرغ عشق و تا زمان پرگیری  جوجه مرغ عشق هرچه تغذیه متنوع تر و دارای ویتامین های مورد نیاز باشد  کمک شایانی در  کوتاه شدن زمان بلوغ دارد و سیر تکاملی پرنده تسریع بیشتری میابد. لازم است بدانید مرغ عشق  هایی که در ایران تکثیر میشوند بعلت ضعف جسمی و همچنین دفعات جوجه کشی از  هر جفت مرغ عشق مولد از نظر جسته ای ریزتر و دارای نقص ژنی بسیاری بالایی هستند(به تازگی و با پیشرفت علوم اموزشی در تکثیر پرندگان زینتی ,تکثیر کننده گان معدودی پا به عرصه  این میدان گذاشته اند که سعی در بهبود و ارتقا کیفیت نسل در مرغ عشق ها دارند  که میتواند عاملی بر ترویج تکثیری کاملا هدف مند و صحیح و تضمینی بر ارتقای سلامت پرنده  در کشور عزیزمان باشد  )

یکی از موارد پر حاشیه در ایران  تخریب ژنی در مرغ عشق های میباشد که دارای لطمات بسیار بالایی است  و یکی از پر شمار ترین گزارشات بلوغ دیر رس و همچنین عدم جوجه اوری  درمرغ عشق های تکثیر ایرانی  همین عوامل است که این عمل باعث تخریب نژاد وپرورش پرنده ای با عیوب ژنی و حتی نقایص  بدنی فراوان  می باشد.(بیاد داشته باشید اگر اقدام به نگهداری از مرغ عشق می نمایید سعی نمایید جفت های یکسان را هم نسل سازی کنید و نسلی را انتخاب کنید که دارای اصالت برابر باشد اینگونه خواهید توانست بهترین نسل ها را در هر دوره جوجه کشی ازجوجه های تازه متولد شده داشته باشید و به خالص سازی مرغ عشقی با نژادی معین با ریشه زیستگاهی مطلوب برسید.در میان هر دوره تکثیر  لازم است تا جفت مولد به مدت زمان ۲ ماه  از تخم گذاری و جوجه اوری منع گردند این عمل کمک شایانی درتضمین سلامت و ذخیره  مواد معدنی مورد نیاز بدن  و ساخت اسپرم با قدرت نطفه سازی بالا در جفت های مولد دارد. برای این کار نیاز است لانه را از قفس برداشته و تغذیه متنوعی را در اختیار پرنده گذارید.

هموطن عزیزو گرامی :در حفظ و نگهداری منابع طبیعی و جانوری ودرراستای ارتقا زندگی بهتر برای همه مخلوقات خدا دلسوزانه کوشا و سخاوتمند باشید. تیم تحقیقاتی سایت ۶۰۱۹ از طرف خود و کلیه حافظان محیط زیست بخاطر این حس مسئولانه شما کمال تشکر را دارند( موفق و پیروز باشید)

نشر این مطلب بدونه ذکرنام منبع و نام تیم تحقیقاتی سایت۶۰۱۹ نشان از عدم رعایت فردی شما به حقوق دیگران است و درصورت رویت نشر بدونه نام منبع پیگیری های لازم مبذول خواهد شد با تشکر از توجه ویژه شما

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

نظر (88)

 • Salar پاسخ به

  من مرغ عشق دیروز خریدم و امروز ماده مرغ عشق فقط چشماشو میبنده دلیلش چی میتونه باشه

  فوریه 26, 2018 در 12:24 ق.ظ
  • 6019 Team

   با درود. استرس عامل اصلی هر تنش در پرندگان است. غالبا تا چند روز طوطی سانان دچار استرس و حالت کز و ترس دارند. بهتر است بگذارید در محیط ارام باشد و کمتر سمتش بروید ویتامین دهی به مدت سه روز برایش لازم است.در ابشان ویتامین مخصوص پرندگان بی افزایید.

   فوریه 26, 2018 در 1:12 ق.ظ
 • MHM پاسخ به

  سلام،چیشد؟ انشاالله مدیرسایت حالشون بهتره.اگر بله لطفاً سوالم رو ازشون بپرسید.من منتظرم.

  آوریل 18, 2015 در 1:51 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   ایشان همچنان دارای کسالت هستند.شما سوال خود را ارسال نمایید ما سوال شما رادر لیست الویت ها قرار می دهیم و به ایشان منعکس خواهیم نمود .

   آوریل 18, 2015 در 4:19 ب.ظ
 • djamin پاسخ به

  سلام مرغ عشق نر و ماده دارم اما اصلا تخم نمیذارن.باهم خوب هستن دعوا نمیکنن اما تخم گذاری نمیکنن.توخونه هم نمیرن.چیکارکنم؟

  آوریل 17, 2015 در 7:56 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   بزودی مرجع و مطالب تکثیر مرغ عشق ها را مورد ویرایش قرار خواهیم داد و سوالت خود را این باره را میتوانید از طریق این مرجع بصورت کامل دریافت نمایید

   آوریل 18, 2015 در 7:44 ق.ظ
 • MHM پاسخ به

  سلام اگر برای شما آموزشهای عمومی مقدور نیست خب خصوصی به ایمیلم بفرستید،در این صورت هم اینقدر از شما سؤال های از این قبیل نمیفرستم هم من رو از این گرفتاری مرغ عشق عوض کردن کردن نجات میدید؛به خدا هم فروشنده از من آسی شده هم من از این تشخیص جنست نادرستم. خواهش میکنم این کار رو برای من بکنید ، در این صورت از شما خیلی متشکرم.

  آوریل 13, 2015 در 8:47 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   با عرض پوزش:ارسال انچه را که شما میخواهید نیاز به تایید مستقیم مدیریت سایت دارد و بلحاظ انکه ایشان دارای کسالت هستند و تا مدتی قادر به پاسخگویی نستند باید صبر نمایید تا مدیریت تایید نماید

   آوریل 14, 2015 در 11:09 ق.ظ
 • MHM پاسخ به

  سلام یه سؤال داشتم:
  موقع خریدن مرغ عشق مادم، فروشنده برای تشخیص جنسیت به مخرجش دست زد؛ میشه بگید این روش چطوری انجام میشه و از کجا میشه جنسیت رو فهمید؟
  ممنون.

  آوریل 8, 2015 در 10:00 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   این امر نیاز به کسب مهارت عملی دارد و با توضیحات شما نمیتوانید این روش را بیاموزید. خودتان هر دو جنس مخالف پرنده را در دست بگیرید و تفاوت های مخرجی را به دقت نظاره نمایید اینگونه بهتر خواهید اموخت.

   آوریل 8, 2015 در 4:32 ب.ظ
  • MHM

   اون مرغی که شما گفتید مادست مخرجش با مخرج مرغ نرم هیچ تفاوتی نداره؛ ای وااااااااااای دوباره این مرغ عشقم هم نر شد؟

   آوریل 9, 2015 در 6:45 ق.ظ
  • moh6019

   سلام:
   دوست گرامی کمی صبور باشید عجله شما یکی از علل عدم موفیتتان در تکثیر است.ما به شماتوصیه مینماییم کلیه اموزش های تشخیصی مرغ عشق را بصورت کامل یاد بگیرید فراگیری این مهارت برای شما کاملا لازم است.

   آوریل 9, 2015 در 8:09 ق.ظ
  • MHM

   سلام؛ خوب من هم که الآن خیلی وقته هی به شما میگم این روش رو بهم یاد بدید. این روش های که تو سایتتون هست به من کمکی نکردن. ممنون از راهنمایی ها تون.

   آوریل 12, 2015 در 4:51 ب.ظ
  • moh6019

   سلام:
   هدف ما اجابت خواسته های کاربرانمان می باشد اما بلحاظ برخی معذوریت ها ارائه اموزشها از این قبیل به صورت عمومی برایمان مقدور نیست و برایمان مشکلاتی را بوجود می اورد

   آوریل 12, 2015 در 6:33 ب.ظ
 • MHM پاسخ به

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما : بنظر چندتا مورد برای مرغ عشقام پیش اومده که اونار مطرح میکنم؛
  ۱٫ مرغ عشق من فضله های خشک شدهی خود و مرغ عشقای دیگه رو با نوکش ریز ریز میکنه. به نظر شما چرا اینطوریه، اگه به خاطر نوکش هست من براش کف دریا گذاشتم.مشکلی براش پیش نمیاد؟
  ۲٫ شما گفتید چون مرغ عشق نرم میخواد با ماده جفتگیری کنه مادهه اون رو میزنه امّا نر بدبخت من یه جا وایستاده مادهه یکدفعه بهش حمله میکنه البته بیشتر اوقات وقتی دستم رو برای تمیز کاری داخل قفس میبرم مادهه به نرم حمله میکنه به نظرتون با این وضع اینا با هم جفت خوبی میشن؟
  ۳٫ داخل لونه ی این جفت برگ اکالیپتوس ریز ریز شده ریختم ایا میتونم از عصاره ی اکالیپتوس استفاده نکنم.
  ۴٫ ببخشید که همش از شما سوال میکنم و وقتتون رو میگیرم، با تشکر.

  آوریل 1, 2015 در 11:30 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   فضله خواری و یافضله تراشی یک عادت در مرغ عشق ها میباشد اینگونه رفتار ها بیشتر در مرغ عشق های ماده رخ می دهد در صورتی که مداوم کفی قفس ر تمیز نمایید این رفتار بهبود خواهد یافت.,در برخی موارد نیز علت به نوع تغذیه مربوط است فقدان برخی منابع تغذیه ایی باعث بروز اینگونه واکنشات است که بهتر است روش تغذیه ای اصلاح گردد.نزاعی که شما سخن از آن می گویید به استرس مربوط است سعی نمایید در هنگام نظافت قفس به ارامی و با کمال خونسردی اینکارا انجام دهید در کل تا بلوغ مرغ عشقتان بروز این رفتار عادی است. دوست گرامی در پاسخ های قبلتر نیز خدمتتان عرض نمودیم از انجا که پرنده شما به بلوغ نرسیده است استفاده از بخور یا اکالیتوس به هر شکلیتی کاربرد ندارد و از انجام آن پرهیز نمایید. در حال حاظر تا بلوغ پرنده ماده صبر نمایید و از استفاده اکالیتوس به هر شکلیتی پرهیز نمایید.

   آوریل 2, 2015 در 12:06 ق.ظ
 • حمید پاسخ به

  سلام
  اگر امکان دارد آدرس تصاویر ارسالی توسط کاربران برای تشخیص جنسیت و سن پرنده را نمایش دهید تا تجربیات ما نیز بیشتر شود و در امر خرید دچار مشکل نشویم .
  با تشکر

  مارس 31, 2015 در 10:38 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بلحاظ متغییر بودن کیفیت تصاویر ارسالی از جانب کاربران این امر مقدور نمی باشد. کاربران بیشماری اینگونه درححخواست را از ما داشته اند و ما بر آن شده ایم از پرندگان تحقیقاتی تیم سایت۶۰۱۹ تصاویری در این زمینه تهیه نماییم و اموزش مربوطه را نیز به همراه عکس ارائه خواهیم داد

   مارس 31, 2015 در 9:04 ب.ظ
 • MHM پاسخ به

  سلام ببخشید این مرغ عشقی که عکسش رو میفرستم جنسش چیه؟

  مارس 22, 2015 در 6:02 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   این پرنده به شدت ضعیف است و نیاز به تقویت مبرم دارد.سیستم ایمنی پرنده در کمترین حد خود است پرنده را تا مدتی جداگونه نگهداری نمایید و تغذیه متنوع و مطالوبی را به آن ارائه دهید

   مارس 22, 2015 در 8:31 ب.ظ
 • MHM پاسخ به

  ممنون و سال نو پیشاپیش مبارک.

  مارس 20, 2015 در 7:10 ب.ظ
 • MHM پاسخ به

  salm ” bebakhshid pas chera madehe in hame naram ro mizaneh ” mamnoon az komaketoon

  مارس 20, 2015 در 9:30 ق.ظ
  • moh6019

   با سلام:
   بروز اینگونه رفتار ها در ماده مرغ عشق عادی است.عمده دلیل نزاع برای ؟آن استا که مرغ عشق نر شما میخواهد جفت شود اما بلحاظ عدم امادگی پرنده ماده مانع از این امر میگردد .لازم است بدانید نزاع بین دو پرنده نر که در کنار هم نگهداری گردند به ندرت رخ میدهد و انچنان مرسوم نیست و شدذت چندانی ندارد مگر انکه در کنار دو پرنده نر یک ماده نگهداری گردد که پرندگان نر برای تصاحب ماده اقدام به نزاع می نمایند.مرغ عشق های ماده چه جوجه باشند چه بالغ و چه نیمه بالغ قابلیت هجومی بسیاری دارند

   مارس 20, 2015 در 9:39 ق.ظ
 • MHM پاسخ به

  SALAM aks ha ro ferestadam “rasti shoma gablan ghofte boodid madast vali alan shekle zaherish fargh kardeh ” sennesh ro
  ham lotfan beghid.

  مارس 19, 2015 در 3:01 ب.ظ
  • moh6019

   با سلام:»
   مشاهعده گردید پاسخ به ایمیلتان ارسال گردید

   مارس 19, 2015 در 9:01 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =