آمینوکاپرویک اسید Aminocaproic acid

این فقط یک مطلب آموزشی است لطفا حتما این لینک را بخوانید : این داروها مختص حیوانات خانگی و پرندگان می باشد و قابل استفاده برای انسان و حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می کند نمی باشد . آمینوکاپرویک اسید Aminocaproic acid آمینوکاپرویک اسید برای درمان میلوپاتی دژنراتیو (اختلال در نخاع) در درجه اول در سگ چوپان آلمانی استفاده شده است. این دارو کمک می کند تا روند خسارات به اعصاب متوقف شود. چگونه این دارو را استفاده کنم : اگر این دارو را دامپزشک برای حیوان خانگی شما تجویز کرده است از آن استفاده نموده و حتما لیبل داخل آن را مطالعه کنید . اگر دارو به صورت مایع است، اندازه گیری دوز با مراقبت مناسب فراموش نشود سعی کنید این دارو در زمان مشخص و تعریف شده به حیوان داده شود سعی نکنید داروی بیشتر یا فواصل کمتر را به حیوان دهید سعی کنید هر دوز دارویی را هر روز به حیوان بخورانید از [...]

ادامه مطلب ...

استازولامید

این فقط یک مطلب آموزشی است لطفا حتما این لینک را بخوانید : این داروها مختص حیوانات خانگی و پرندگان می باشد و قابل استفاده برای انسان و حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می کند نمی باشد . استازولامید تجویز این دارو ممکن است برای درمان آب سیاه باشد ( آب سیاه بیماری چشمی است  که فشار داخل چشم را افزایش می دهد و باعث تولید نقص در میدان دید حیوان میگردد . داروی استازولامید کمک میکند تا مقدار فشار در چشم تاحدود زیادی کاهش یابد. این دارو همچنین ممکن است به عنوان یک دیورتیک مورد استفاده قرار گیرد ( برای حذف آب از بدن و افزایش حجم ادرار ). چگونه این دارو را استفاده کنم : لازم است بدانید در هنگام استفاده از این دارو حتما از دستکش استفاده نمایید (مخصوصا افرادی که دارای حساسیت به داروهای سولفا هستند) اگر این دارو را دامپزشک برای حیوان خانگی شما تجویز کرده است از [...]

ادامه مطلب ...