آزاتیوپرین azathioprine

این فقط یک مطلب آموزشی است لطفا حتما این لینک را بخوانید : این داروها مختص حیوانات خانگی و پرندگان می باشد و قابل استفاده برای انسان و حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می کند نمی باشد .   آزاتیوپرین azathioprine آزاتیوپرین  برای سرکوب سیستم ایمنی بدن استفاده می شود . از آن برای درمان بیماری ها و اختلالات ناشی از سیستم ایمنی که بیش از حد فعال استفاده میشود . نمونه هایی از شرایط دارو که ممکن است برای آنها استفاده شود شامل : بیماری سیستم ایمنی با واسطه پوست ، کم خونی همولیتیک خود ایمنی ، ترومبوسیتوپنی ، آرتریت روماتوئید ، پلی آرتریت ، پلی میوزیت ، اسهال ائوزینوفیلیک ، میاستنی گراویس ، گاستریت آتروفیک ، کولیت اولسراتیو ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، هیستیوسیتوما چشم و مزمن ،هپاتیت فعال. هنگام مصرف این دارو توسط حیوان خانگی ممکن است به علت کاهش سیستم دفاعی بدن به عفونتها حساس تر شود . [...]

ادامه مطلب ...

آتنولول atenolol

این فقط یک مطلب آموزشی است لطفا حتما این لینک را بخوانید : این داروها مختص حیوانات خانگی و پرندگان می باشد و قابل استفاده برای انسان و حیواناتی که انسان از آنها تغذیه می کند نمی باشد .   آتنولول atenololآتنولول در درجه اول برای درمان بیماری های قلبی در سگ ها و گربه و در پایین آوردن فشار خون استفاده می شود . این یک عامل  blocking بتا 1 است. آتنولول نیاز قلب به خون و اکسیژن را کاهش می دهد و در صورتی که نیاز باشد نتیجه نهایی باعث کاهش میزان کار قلب باشد از آن استفاده می شود و همچنین کمک می کند که قلب به طور منظم تر ضربان داشته باشد. چگونه این دارو را استفاده کنیم : در صورتی که این دارو از سوی دامپزشک برای حیوان خانگی شما تجویز شده است . اگر دارو به صورت مایع است، اندازه گیری دوز مصرفی تجویزی دامپزشک با مراقبت مناسب سعی [...]

ادامه مطلب ...